Laipni lūdzam “Green Expo Riga” mājaslapā!
Piedāvājam iepazīties ar 2019. un 2018. gada arhīvu.

Jānis Brinkmanis, „Green Expo Riga” direktors:
Mums visiem ir darba pilnas rokas, risinot ikdienas problēmas. Bet ir reizes, kad jādomā plašāk. Kāda būs Latvijas zaļā ekonomika un mūsu dzīves vides kvalitāte nākamajos gados?

Mēs zinām – Jums ir ko teikt, savukārt mums ir kas ierosināms apspriešanai! Visapkārt ir daudzi labi zaļā dzīvesveida piemēri, un mēs tos vēlamies parādīt!

Aizvien vairāk cilvēku vēlas dzīvot videi draudzīgāk – apstiprina “Green Expo Riga 2019”


27. un 28. septembrī Ķīpsalā veiksmīgi norisinājās “Green Expo Riga 2019” zaļo sarunu skatuves programma. Divu dienu garumā interesenti varēja iepazīties ar videi draudzīgiem inovatīviem risinājumiem un sekot līdzi diskusijām par dažādām zaļajām idejām un aktualitātēm.

“Esam gandarīti par pozitīvajām apmeklētāju atsauksmēm, kas apliecina – esam uz pareizā ceļa! Tāpēc arī nākamgad “Green Expo Riga 2020” turpināsim veidot konstruktīvas diskusijas gan starp speciālistiem, gan starp interesentiem, iepazīstināt ar Latvijas resursos balstītiem praktiskiem risinājumiem, kā arī aicināsim zaļās domas celmlaužus, lai iedvesmotu jauniešus,” norāda “Green Expo Riga” direktors Jānis Brinkmanis. Lasīt vairāk >>

Atskats uz "Green Expo Riga 2019" sarunām

Divās dienas uz “Green Expo Riga 2019” zaļo sarunu skatuves kāpa 35 sabiedrībā zināmi cilvēki, eksperti un speciālisti, kas dalījās pieredzē, iepazīstināja ar videi draudzīgiem inovatīviem risinājumiem, piedalījās diskusijās un dažādu ekoideju apspriešanā, kā arī sniedza padomus veselīgai dzīvošanai, saimniekošanai un strādāšanai. Kopumā klausītājiem bija iespēja iepazīties ar 29 prezentācijām. Zemāk skatiet prezentācijas un diskusiju ierakstus.

Piektdiena, 27. septembris

10.45 “Green Expo Riga 2019” zaļo sarunu skatuves atklāšana

11.00 Novadu reforma un kooperācija

Reģionālā un novadu reforma. Kā pagastos attīstīt savstarpēji papildinošu un modernu zaļās ekonomikas jomu kopumu, kas veicinātu iedzīvotāju vēlmi dzīvot novados. Kā veicināt nišas produktus un pakalpojumu radīšanu visā Latvijas teritorijā? Kooperācija, specializācija, inovācijas, atbalsts mazajām un vidējām ģimenes saimniecībām, kreditēšana, infrastruktūras modernizācija. Māra Lapiņa prezentācija “No idejas līdz darbiem. Pašvaldību nozīme kooperācijas atbalstam un novadu vietējo zīmolu attīstībai”.

Māris Lapiņš “No idejas līdz darbiem. Pašvaldību nozīme kooperācijas atbalstam un novadu vietējo zīmolu attīstībai” Lejuplādēt prezentāciju
Andris Miglavs “Teritorijas attīstības pārvaldība – iedzīvotāju prerogatīva”
Līga Melece "Ilgtspējīga lauku teritoriju attīstība: bioekonomikas radītās iespējas”
Ivita Peipiņa “Administratīvo teritoriju robežu maiņa – pašmērķis vai līdzeklis reģionālajai attīstībai? Novadi – vienādi vai ar “savu odziņu”? Pašvaldība – pašu valdība vai centrālās varas izpilddirekcija?” Lejuplādēt prezentāciju

13.00 Latvijas zaļās ekonomikas attīstība

Inovācijas zaļās ekonomikas jomās. Ko mēs varam piedāvāt pasaules eksporta tirgiem, izmantojot Latvijas resursus apvienojumā ar dabai un cilvēkiem draudzīgu, mūsdienīgu saimniekošanu? Vai Latvijā ir veikta zaļās ekonomikas jomu izpēte, lai noskaidrotu spēcīgākās? Kurās jomās ieguldīt, lai panāktu izaugsmi un konkurētspēju pasaules tirgos? Valsts programmas ieskicējums dažāda termiņa plānošanas skatījumā. Labie piemēri, mācību iestādes, klasteri, zaļās investīcijas.

Andra Blumberga - “Kas liek sprunguļus energoefektivitātes spieķos ceļā uz zaļo ekonomiku?” Lejuplādēt prezentāciju
Andris Šuvajevs - “Valsts loma ilgtspējīgas ekonomikas izveidē”
Ilze Neimane - “Cik "zaļš" ir "zaļais"? Kā informēt klientus un patērētājus” Lejuplādēt prezentāciju
Liene Briede - “RTU sadarbībā ar “EIT Climate-KIC” nodrošina iespējas Latvijas studentiem, zinātniekiem, jaunuzņēmumiem un dažādu jomu profesionāļiem …” Lejuplādēt prezentāciju
Andra Feldmane - “Vai esam gatavi tādai zaļai ekonomisku aktivitāšu sistēmai, kas ir dārgāka šodien, bet ilgtermiņā nerada nākošām paaudzēm būtiskus draudus?”
14:45 Kanādas ilgtspējīgā ekonomika un pašvaldības

Pīters Bauvers “Ievads Kanādas tīrajās tehnoloģijās” (angļu valodā)
Romualds Gertāns “Kanādas vēsturiskie jumta segumi” (latviešu valodā)
Morija Brauna “Edmontonas (Kanāda) zaļie zīmoli un pieredze darbā ar enerģētikas pārejas, pielāgošanās klimata pārmaiņām un izturētspējas finansēšanas programmām” (angļu valodā)
Aivars Starikovs ”Sadarbība ar Kanādas inovāciju ieviesējiem” (latviešu valodā)
15.30 Atkritumu apsaimniekošanas perspektīvas

Atkritumu savākšanas koncepti. Atjaunojamo dabas resursu izmantošana zaļās ekonomikas nozarēs. Cirkulārā ekonomika. Vai atkritumu uzskaites, savākšanas, pārstrādes cikla nepieciešamā modernizācija, ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, var kļūt arī par tautsaimniecības procesu izpratnes pamatu? Vai tas veicinās izpratni par resursu taupīšanu mājsaimniecībās un pārstrādes uzņēmumos, pieejamo atjaunojamo dabas resursu izmantošanu, Latvijā radīto tehnoloģisko aizvietotāju izmantošanu, enerģijas taupīšanas metodēm, viedo tehnoloģiju ieviešanu u. c. aspektiem?

Anda Ikauniece - “Mikroplastmasa jūrā un citos ūdeņos” Lejuplādēt prezentāciju
Anitra Tooma“Pasauli var glābt tikai atkritumu neradīšana”
Laima Kubliņa “Atkritumu apsaimniekošanas tendences Latvijā. Vai izpildīt ES prasības Latvijai ir reāli?” Lejuplādēt prezentāciju
Vismands Menjoks “Latvijā radīta inteliģenta intelekta miskaste” Lejuplādēt prezentāciju
Sestdiena, 28. septembris

10.45 Fotoiztādes “Nogāzt Goliātu” atklāšana11.00 Zaļās tradīcijas un zaļas valsts tēls

Tradicionālā dzīves vide un saskarsmes kultūra Latvijas novados. Vai jaunais nav labi aizmirsts vecais? Latvijas novadu vēsturiskā struktūra un vēsturiskie saimniekošanas veidi. Tradīciju izmantošana mūsdienās. Vai tradīcijām ir nozīme mūsdienīgā bioloģiskajā lauksaimniecībā, vietējo produktu ražošanā, amatniecībā, ekotūrismā, reģionālajā kultūras tūrismā un citās zaļās ekonomikas jomās? Latvijas zaļais tēls produktu un pakalpojumu eksporta veicināšanā.

Dagnija Lazdiņa - “Koku augšanas apstākļu uzlabošana un koku audzēšana marginalās platībās. Koku audzēšana mazāk tradicionālu produktu ieguvei un inovatīvas vai piemirstas tehnoloģijas "kokkopībā".” Lejuplādēt prezentāciju
Ingrīda Puriņa - “Kā mūsu dzīvesveids ietekmē Baltijas jūras vides kvalitāti, kā papildus uz to iedarbojas klimata pārmaiņas un ko mēs varētu mainīt?” Lejuplādēt prezentāciju
Elīna Pinto "No zaļām dainām un domām pie zaļiem darbiem: līderība un līdzdalība modernā valstī"
Arnolds Ziemelis "Izglītības ekoloģija - pamats zaļo tradīciju veidošanai sabiedrībā" Lejuplādēt prezentāciju
13.00 Bioloģiskā lauksaimniecība un bioekonomika

No bioloģisko lauksaimniecību sākotnējām atbalsta metodēm uz bioloģisko lauksaimniecības eksportspējīgo produktu ražošanas un nišas produktu inovāciju veicināšanu. Valsts atbalsts kooperācijai un jaunu galaproduktu radīšanai. Atbalsts specializētajām ģimenes saimniecībām bioloģiskās saimniekošanas nostiprināšanai visos Latvijas novados, izstrādājot: pašvaldību intereses veicināšanas programmu, viensētu saglabāšanas programmu, zemes platību konversijas programmu pakāpeniskai pārejai uz bioloģisko saimniekošanu. Laba Latvijas pārtika lielveikalu mazumtirdzniecības tīklos. Slow-food kustības piemērs ārvalstīs.

Dagnija Blumberga - “Resursu efektīva izmantošana – arī zivju pārstrādes uzņēmumos"
Ilze Grigule - “Riebiņu vidusskolas 10 gadu pieredze EKO programmā” Lejuplādēt prezentāciju
Jana Simanovska "Par tiesībām dzīvot tīrā vidē"
Elita Benga "Bioloģiskā lauksaimniecība: Quo vadis?" Lejuplādēt prezentāciju
Jānis Eglīts “Bioloģiskā lauksaimniecība un bioekonomika Latvijā”
15.00 Zaļā veselība un sevis pilnveidošana

Izglītota sabiedrība, zaļā domāšana un veselīgs dzīvesveids – priekšnoteikums līdzsvarotas, ilgtspējīgas Latvijas attīstībai. Kā ikdienā ieviest paradumus, lai zaļā un sevis apzināšanās domāšana kļūtu par palīgu gan skolā, gan ģimenē, katrā uzņēmumā un iestādē. Veselā miesā – vesels gars jeb dažas lietas ir vienkāršas, ikvienam saprotamas, ja par tām stāsta cilvēki, kuri paši ikdienā ievēro zaļas dzīves un sevis pilnveidošanas principus. Veselīgs uzturs, eko skolas, fiziskās aktivitātes ikvienam. Valstiskās un sabiedriskās programmas veselības veicināšanai. Kā izvēlēties dabai draudzīgākus pārvietošanās līdzekļus? Kā radīt cilvēkiem draudzīgāku dzīves vidi un vēlmi plašākai sabiedrībai uzturēt un rūpēties par kopējo dzīves telpu? Kā veicināt vēlmi to izmantot aktīvām nodarbēm dabā, sakoptā pilsētvidē, novadu centros, tā radot veselīgu un līdzsvarotu sabiedrību un iespēju attīstīties zaļai ekonomikai.

Kārlis Brants - “Kas ir [galvenais]". Par jaunuzņēmumu radīšanas realitāti un zaļo ekonomiku”. Lejuplādēt prezentāciju
Ruta Liepniece “Videi draudzīgs dzīvesveids - vienkāršāk, nekā šķiet" Lejuplādēt prezentāciju
Ansis Jurģis Stabingis “Informācija par apzinātības praksi publiskās lekcijās”

Ziņas

Ievadforums notika 2018. gada 21. novembrī. Esam pateicīgi visiem atbalstītājiem un dalībuzņēmumiem par atbalstu pirmā svarīgā pasākuma tapšanā!

Ievadforuma apmeklētāja anketas aizpildīja un elektroniskos ielūgumus saņēma 751 interesents. Papildus tika nosūtīti 835 ielūgumi atbalstītājiem un dalībnieku sadarbības partneriem. Ar lielāku vai mazāku stendu hallē piedalījās 20 eksponenti. Visas dienas garumā noritēja spraigas diskusijas, kurās piedalījās vairāk nekā 50 dažādu jomu vadošie eksperti. Skatīt vairāk

Plāns

Partneri

Kā nokļūt


No centra līdz pieturai “Ķīpsala”:
trolejbusi Nr. 5, 9, 12, 25
autobusi Nr. 13, 30, 37, 41, 53, 57
mikroautobusi Nr. 236, 237, 241
nakts autobuss Nr. N4

No pieturas “Ķīpsala” uz centru:
trolejbusi Nr. 5, 12, 25
autobusi Nr. 13, 30, 37, 41, 53, 57
mikroautobusi Nr. 236, 237, 241
nakts autobuss Nr. N4

Taksometrs „Baltic TAXI”, tālr.: 8500

Attālumi līdz :
Vecpilsētai: 1 km – 5 minūšu brauciens http://www.riga.lv

Lidostai: 10 km – 10 minūšu brauciens http://www.riga-airport.com

Dzelzceļa stacijai: 3 km – 5 minūšu brauciens http://www.ldz.lv

Autoostai: 3 km – 5 minūšu brauciens http://www.autoosta.lv

Ostai: 1 km – 5 minūšu brauciens http://www.tallink.lv