Jūras ilgtspēja un mēs


Latvijas Hidroekoloģijas institūts – vairāk kā 20 gadus vadošā jūras vides pētniecības institūcija Latvijā - “GreenExpo” demonstrēs trīs no dažādajām institūta darbības jomām, kas saistītas ar jūras ekosistēmas funkcionēšanu un ilgtspējīgu izmantošanu. 


Pirmkārt, atspoguļosim jūras ekosistēmas daudzveidību un skaistumu – tas būs apskatāms gan akvārijā ar Baltijas jūras iemītniekiem, gan zemūdens videomateriālos.

Otrkārt, iepazīstināsim ar jūras resursos balstītās bioekonomikas konceptu, iestrādēm Latvijā un iespējām ilgtspējīgā gliemeņu audzēšanā. Apmeklētājiem būs pieejamas brošūras par gliemeņu fermu izveidi jūrā tieši Latvijas apstākļos, kā arī videomateriāli par gliemeņu kultivēšanu, ietekmi uz vidi un realizāciju tirgū.

Treškārt, runāsim par cilvēka radīto piesārņojumu jūrā un citos ūdeņos. Plastmasas izstrādājumi ir vislabāk redzamais piesārņojuma veids un pēdējos piecos gados ir kļuvis skaidrs, ka vidi ietekmē ne tikai liela izmēra plastmasas objekti, bet arī pavisam niecīgas daļiņas – mikroplastmasa. Būs iespējams noskaidrot, kādi ir mikroplastmasas veidi un kā varam samazināt to daudzumu ūdens vidē.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Voleru iela 4 Rīga LV-1007
tālr. 67601995, e-pasts hydro@latnet.lv
www.lhei.lv1540597544_9513.JPG
112486446_9513.JPG
1537441894_9513.jpg
1258031908_9513.jpg