BALTIJAS VADOŠO IZSTĀŽU RĪKOTĀJS

Atklāj tehnoloģijas darbinieku apmierinātības uzlabošanai “RIGA COMM 2019”!

Vairāk nekā puse darbinieku ir gatavi pamest esošo darbu, lai strādātu tādā, kas vairāk atbilstu, viņuprāt, normālas darba vietas iezīmēm – secināts 2019. gada pētījumā*. To, kā tehnoloģijas var palīdzēt uzlabot uzņēmuma darbinieku apmierinātību, uzņēmumu vadītāji un personāla speciālisti varēs uzzināt seminārā, kas norisināsies 10. un 11. oktobrī uz “Cognizant” Nākotnes darba skatuves biznesa tehnoloģiju pasākumā “RIGA COMM 2019”.

“Mūsdienās, kad kvalificētu un pašmotivētu darbinieku trūkums un viņu iesaistes veicināšana ir kļuvusi par vienu no būtiskākajiem biznesa izaicinājumiem, darbs pie Maslova piramīdā augstāko darbinieku vajadzību apmierināšanas ir izšķirošs faktors talantu piesaistīšanai un noturēšanai,” norāda viens no “RIGA COMM” lektoriem – “Efectio.com” vadītājs Artūrs Bernovskis.

Fiziskās labsajūtas nodrošināšanai ir svarīga darba telpa un fiziskās aktivitātes
Darba telpas iekārtojums, mēbeles, mikroklimats un apgaismojums ir nozīmīgi faktori ne vien darbinieku veselībai, bet arī produktivitātei. Atbilstoša ergonomika ļauj veikt procesus ērtāk un efektīvāk. Lesteras universitātes veiktajā pētījumā secināts, ka pēc stāvgaldu lietošanas gada garumā 43 % no darbiniekiem bija kļuvušu produktīvāki. Bet nemainīgi stāvošs darbs rada lielu slodzi kājām, tāpēc pareizākā metode ir lietot maināma augstuma darba galda virsmu, ko darbinieks pats var noregulēt nepieciešamajā augstumā.

Cilvēka fiziskā veselība un labsajūta ir cieši saistīta ar kvalitatīvu, pārdomātu uzturu un fiziskām aktivitātēm, kas īpaši biroja darbiniekiem ir nepietiekamas. Pētījumi ir pierādījuši, ka veselīgi ieradumi ir cieši saistīti ne vien ar samazinātu slimības dienu skaitu, bet arī stresa līmeņa pazemināšanos, labākām kognitīvajām spējām un mācīšanās rezultātiem.

Finansiālais atalgojums kā materiālās labsajūtas pamats
Viens no galvenajiem faktoriem, kādēļ darbinieks būtu gatavs mainīt darba vietu, ir labāks atalgojums. Lai gan bieži dzirdam tēzi, ka nauda nav labs motivators, jāatceras – kamēr darbinieks nejutīsies finansiāli pietiekami stabils un neizjutīs, ka viņš tiek godīgi atalgots, darba algas apmērs būs ļoti būtisks kritērijs darba vietas izvēlei. Tas ir saistīts gan ar darbinieku pamatvajadzību nodrošināšanu un drošības sajūtu, gan iespēju realizēt sev atbilstošu sociālo statusu.

Piederības sajūta veido sociālo labsajūtu
Tieši psiholoģisko drošību un uzticēšanos komandai “Google” savos darba efektivitātes pētījumos ir atzinusi par viena no būtiskākajiem darbinieku apmierinātības faktoriem. Šajā aspektā Latvijas uzņēmumiem ir kur augt – 2019. gadā “Kantar” veiktajā pētījumā atklāts, ka 35 % darbinieku ir problemātiskas attiecības ar vadītāju, savukārt 27 % sadarbību kolēģu starpā vērtē kā vāju.

Ja darbinieks izjūt piederību organizācijai, pastāv piecas reizes lielāka iespēja, ka viņš parādīs arī labāku darba sniegumu, salīdzinot ar kolēģiem, kuri piederību neizjūt. Tādēļ vērts apdomāt, kāda darba kultūra valda uzņēmumā un vai tā vairo uz sadarbību vērstas attiecības.

Garīgo labsajūtu ietekmē pašizaugsme, darba mērķis un garīgums
Pašā Maslova piramīdas augšā ir indivīda pašrealizācija. Profesionālajā jomā tā ir iespēja personiskajai izaugsmei, darba jēga, radošums un spēja ietekmēt darba procesus. “Deloitte” 2019. gada pētījums “Global Human Capital Trends” parāda, ka tikai 43 % darbinieku ir pārliecināti, ka darba devējs nodrošina viņiem saistošas izaugsmes iespējas, bet tikai 53 % atzīst, ka viņu pārstāvētā organizācija nodrošina jēgpilnu darbu. Savukārt personāla atlases uzņēmums “CareerBuilder” ir izpētījis, ka vairāk nekā puse darbinieku jūtas “izdeguši”. Katrs trešais darbinieks, kurš saskaras ar paaugstinātu stresu darba vietā, nav apmierināts ar esošo darbu, bet gandrīz trešā daļa darbinieku izjūt nepārejošu nogurumu, kas kritiski ietekmē darba produktivitāti, potenciālu un radošumu.

Lai darbinieki redzētu savu pienesumu organizācijai un vēlētos sniegt savu ieguldījumu uzņēmumā ilgtermiņā, darba dēvējam jāspēj nodrošināt labsajūtas vidi. Šādu vidi var veidot ar modernām tehnoloģijām un tādām virtuālām platformām kā “Efectio.com”, “ENME” un “Sympa HR”, par ko vairāk varēs uzzināt ikgadējā biznesa tehnoloģiju izstādē un konferencē “RIGA COMM.

Biļetes var iegādāties internetā, kā arī uz vietas pasākumā. Tuvojoties pasākumam, biļetes kļūs dārgākas. Pasākums notiks Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga) 10. oktobrī 10.00–18.00 un 11. oktobrī 10.00–17.00.

Konferenču programma

* “IF Apdrošināšana” 2019. gadā veiktais pētījums
Top