BALTIJAS VADOŠO IZSTĀŽU RĪKOTĀJS

Iepazīsties ar “Green Expo Riga 2019” programmu!

Divas dienas, 27. un 28. septembrī uz “Green Expo Riga” skatuves sabiedrībā zināmi cilvēki, eksperti un speciālisti dalīsies pieredzē, iepazīstinās ar dažādu nozaru videi draudzīgiem inovatīviem risinājumiem, piedalīsies diskusijās un dažādu ekoideju apspriešanā, kā arī sniegs padomus veselīgai dzīvošanai, saimniekošanai un strādāšanai.

Piektdiena, 27. septembris

11.00 Reģionālā un novadu reforma. Kā pagastos attīstīt savstarpēji papildinošu un modernu zaļās ekonomikas jomu kopumu, kas veicinātu iedzīvotāju vēlmi dzīvot novados. Kā veicināt nišas produktus un pakalpojumu radīšanu visā Latvijas teritorijā? Kooperācija, specializācija, inovācijas, atbalsts mazajām un vidējām ģimenes saimniecībām, kreditēšana, infrastruktūras modernizācija.

13.00 Inovācijas zaļās ekonomikas jomās. Ko mēs varam piedāvāt pasaules eksporta tirgiem, izmantojot Latvijas resursus apvienojumā ar dabai un cilvēkiem draudzīgu, mūsdienīgu saimniekošanu? Vai Latvijā ir veikta zaļās ekonomikas jomu izpēte, lai noskaidrotu spēcīgākās? Kurās jomās ieguldīt, lai panāktu izaugsmi un konkurētspēju pasaules tirgos? Valsts programmas ieskicējums dažāda termiņa plānošanas skatījumā. Labie piemēri, mācību iestādes, klasteri, zaļās investīcijas.

15.00 Atkritumu savākšanas koncepti. Atjaunojamo dabas resursu izmantošana zaļās ekonomikas nozarēs. Cirkulārā ekonomika. Vai atkritumu uzskaites, savākšanas, pārstrādes cikla nepieciešamā modernizācija, ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, var kļūt arī par tautsaimniecības procesu izpratnes pamatu? Vai tas veicinās izpratni par resursu taupīšanu mājsaimniecībās un pārstrādes uzņēmumos, pieejamo atjaunojamo dabas resursu izmantošanu, Latvijā radīto tehnoloģisko aizvietotāju izmantošanu, enerģijas taupīšanas metodēm, viedo tehnoloģiju ieviešanu u. c. aspektiem?

Sestdiena, 28. septembris

11.00 Tradicionālā dzīves vide un saskarsmes kultūra Latvijas novados. Vai jaunais nav labi aizmirsts vecais? Latvijas novadu vēsturiskā struktūra un vēsturiskie saimniekošanas veidi. Tradīciju izmantošana mūsdienās. Vai tradīcijām ir nozīme mūsdienīgā bioloģiskajā lauksaimniecībā, vietējo produktu ražošanā, amatniecībā, ekotūrismā, reģionālajā kultūras tūrismā un citās zaļās ekonomikas jomās? Latvijas zaļais tēls produktu un pakalpojumu eksporta veicināšanā.


13.00 No bioloģisko lauksaimniecību sākotnējām atbalsta metodēm uz bioloģisko lauksaimniecības eksportspējīgo produktu ražošanas un nišas produktu inovāciju veicināšanu. Valsts atbalsts kooperācijai un jaunu galaproduktu radīšanai. Atbalsts specializētajām ģimenes saimniecībām bioloģiskās saimniekošanas nostiprināšanai visos Latvijas novados, izstrādājot: pašvaldību intereses veicināšanas programmu, viensētu saglabāšanas programmu, zemes platību konversijas programmu pakāpeniskai pārejai uz bioloģisko saimniekošanu. Laba Latvijas pārtika lielveikalu mazumtirdzniecības tīklos. Slow-food kustības piemērs ārvalstīs.

15.00 Izglītota sabiedrība, zaļā domāšana un veselīgs dzīvesveids – priekšnoteikums līdzsvarotas, ilgtspējīgas Latvijas attīstībai. Kā ikdienā ieviest paradumus, lai zaļā un sevis apzināšanās domāšana kļūtu par palīgu gan skolā, gan ģimenē, katrā uzņēmumā un iestādē. Veselā miesā – vesels gars jeb dažas lietas ir vienkāršas, ikvienam saprotamas, ja par tām stāsta cilvēki, kuri paši ikdienā ievēro zaļas dzīves un sevis pilnveidošanas principus. Veselīgs uzturs, eko skolas, fiziskās aktivitātes ikvienam. Valstiskās un sabiedriskās programmas veselības veicināšanai. Kā izvēlēties dabai draudzīgākus pārvietošanās līdzekļus? Kā radīt cilvēkiem draudzīgāku dzīves vidi un vēlmi plašākai sabiedrībai uzturēt un rūpēties par kopējo dzīves telpu? Kā veicināt vēlmi to izmantot aktīvām nodarbēm dabā, sakoptā pilsētvidē, novadu centros, tā radot veselīgu un līdzsvarotu sabiedrību un iespēju attīstīties zaļai ekonomikai.

Lektori un precizēta programma tiks publicēta drīzumā. Sekojiet informācijai!
Top