BALTIJAS VADOŠO IZSTĀŽU RĪKOTĀJS

Uzzini par aktualitātēm ēku renovācijā!

No 19. līdz 22. oktobrim izstādē „Māja. Dzīvoklis” Ekonomikas ministrija un informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneri informēs namu pārvaldītājus un dzīvokļu īpašniekus par pieejamo ES fondu finansējumu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī kvalitatīvu ēku renovāciju. Izstādes laikā notiks arī zinātniski praktisks forums „Mājokļu pārvaldīšanas prakse, daudzdzīvokļu namu atjaunošanas iespējas”.

Četras dienas „Dzīvo siltāk” stendā varēs sastapt dažādu institūciju, organizāciju un uzņēmumu pārstāvjus. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informēs par būvizstrādājumu atbilstību (prasībām un regulējošajiem normatīvajiem aktiem) un konsultēs kā izvēlēties atbilstošus, kvalitatīvus un drošus būvizstrādājumus. Elektrum Energoefektivitātes centrs izglītos par energoefektivitāti renovētā mājoklī. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests stāstīs par ugunsdrošības prasībām, kuras noteiktas Ugunsdrošības noteikumos. Ekonomikas ministrijas pārstāvji informēs par uzņēmumu energoauditiem un energopārvaldību, energoefektivitātes nodevu, kā arī par būvniecības regulējumu.

Konsultācijas sniegs arī būvniecības nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas, Latvijas Būvnieku asociācijas, Būvmateriālu ražotāju asociācijas, Ilgtspējīgas būvniecības padomes pārstāvji.

www.em.gov.lv
Twitter: @EM_gov_lv
www.youtube.com/ekonomikasministrija
www.facebook.com/atbalstsuznemejiem926133447_7350.jpgTop