BALTIJAS VADOŠO IZSTĀŽU RĪKOTĀJS

Pagarināta pieteikšanās dalībai Latvijas nacionālajā kopstendā izstādē “Riga Food 2023”!

Līdz 1. jūnijam Agroresursu un ekonomikas institūts aicina uzņēmumus pieteikt dalību Zemkopības ministrijas līdzfinansētajā Latvijas uzņēmumu kopstendā izstādē “Riga Food 2023” un pēc izstādes saņemt līdzfinansējumu 30% apmērā no neaprīkotās platības maksas.

Izstāde “Riga Food 2023” norisināsies no 7. līdz 9. septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

Uzņēmuma dalības izmaksas:

  1. Neaprīkotas ekspozīcijas platības maksa, kuras vienas vienības cena ir EUR 69/m2 (bez PVN). Dalībnieka minimālā ekspozīcijas platība ir 11 m2. Dalībniekiem, kuri izmanto horizontālās aukstumvitrīnas, saldētavas vai rollbārus – 12m2. Piesakāmā ekspozīcijas platībā ietilps koptelpas (virtuvei/noliktavai) daļa un dalībnieka ekspozīcijas laukums ar aprīkojumu;
  2. Dalības maksa – EUR 99 (bez PVN).
Kā pieteikt dalību?
Latviešu valodā aizpildīts un e- parakstīts dalības iesniegums jāsūta Dainai Saktiņai (e-pasts: daina.saktina@arei.lv) līdz 2023. gada 1.jūnijam. Ja paraksttiesīgai personai nav e- paraksts, iesniegums ir jāizdrukā, jāparaksta, jāieskanē un jānosūta uz iepriekš norādīto e-pastu, bet oriģināls jāsūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi adresē: Struktoru ielā 14, Rīgā, LV-1039.

Kas ietilpst?
Katram nacionālā kopstenda dalībniekam tiek nodrošināts kopīgs , pilnībā aprīkots stends, kas ietver stenda būvi, dalībnieka produkcijas paraugu beztemperatūras stikla vitrīnu, info leti ar bāra krēslu, apspriežu galdu ar četriem krēsliem, atkritumu tvertni, elektrības pieslēgumu, bukletu turētāju, uzņēmuma logo izvietošanu stendā, kā arī kopēju slēgto zonu – aprīkotu virtuvi ar produkcijas noliktavu.

Līdzfinansējums
Pēc izstādes dalībnieks var saņemt līdzfinansējumu līdz 30% no iepriekš apmaksātās neaprīkotas ekspozīcijas platības maksas. Līdzfinansējums tiek aprēķināts par dalībnieka platību, kas nepārsniedz 18 m2. Gadījumā, ja visu pretendentu iesniegumos norādītā līdzfinansējuma kopsumma pārsniedz līdzfinansējumam plānoto iedalīto kopējo finansējumu, AREI veic noteiktās atbalsta intensitātes proporcionālu sadalījumu.
Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas un/vai tirdzniecības jomā, izņemot zivsaimniecības nozari.

Pieteikuma aizpildīšanas piemēru skatiet: https://lvpartikasrazotajukopstendi.jimdofree.com/iesniedzamie-dokumenti/ 

Vairāk par “Riga Food”: www.rigafood.lv

Papildu informācijai: 
Daina Saktiņa,
AREI Nacionālo kopstendu projekta vadītāja 
 E-pasts: daina.saktina@arei.lv

 494023723_12631.jpg
1710699340_12631.jpg
695205447_12631.jpg
755624664_12631.jpgTop