BALTIJAS VADOŠO IZSTĀŽU RĪKOTĀJS

Iepazīsties: Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola

Izstādē “Skola 2023” piedalās Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola. Tā atrodas Purvciemā un pastāv jau vairāk nekā 30 gadus.


Skolas vīzija ir izglītot kritiski domājošo, inovatīvu, spējīgu ātri reaģēt un pielāgoties pārmaiņām jaunieti, kas ir atvērts jauninājumiem un ir konkurētspējīgs darba tirgū.
 
Viens no skolas vīzijas stūrakmeņiem ir izveidot tādu vidi skolā, kurā māca cienīt un novērtēt poļu identitāti un Latviju savu dzimteni.

Ko noderētu zināt:
• Pie mums var nākt jebkurš, kas respektē mūsu vīziju (nav nepieciešamas iepriekšējās poļu valodas zināšanas)
• Pie mums var nākt bērni jebkurā apmācības posmā – pirmsskola, sākumskola, pamatskola, vidusskola
• Pie mums pasniedz gan vietējie pasniedzēji gan pasniedzēji no Polijas
• Mācības notiek latviski un poliski (kā trešā svešvaloda ir vācu vai krievu valoda)
• Mūsu skolā un pirmsskolā var mācīties bērni no visas Latvijas (nav reģionu/rajonu piederības)
 
Kāpēc tieši mēs:
• Mūsdienīga vide
• Stipendijas un dotācijas no mūsu partneriem
• Ir iespējas apgūt valodu un kultūru vienai no lielākām ES valstīm
• Dalība starptautiskajos projektos un konkursos
• Mācību ekskursijas un nometnes
• Sadarbība ar vietējiem un ārzemju uzņēmumiem un augstskolām
• Pirmsskola un skola vienā kompleksā
• Labāko un jaunāko metožu izmantošana (balstoties uz abu valsts pieredzi)
• Interešu izglītība, fakultatīvi un pagarinātās dienas grupas
• Veiksmīga sadarbība starp skolu un skolēnu pašpārvaldi

Saziņai:
FB: https://www.facebook.com/rikpvs
IG:  rigaspolu_vidusskola
Adrese: Nīcgales iela 15, Rīga
Tel.: 67546740
Mājas lapa: www.ikpvs.edu.lv1792376208_12291.jpg
682867068_12291.jpg
959579851_12291.jpgTop