BALTIJAS VADOŠO IZSTĀŽU RĪKOTĀJS

AREI aicina pieteikt dalību Latvijas nacionālajā kopstendā izstādē “Riga Food 2022”

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) aicina uzņēmumus pieteikt dalību Latvijas nacionālajā kopstendā pārtikas izstādē “Riga Food”, kas no 8. līdz 10. septembrim notiks Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Pēc izstādes kopstenda dalībnieki varēs saņemt līdzfinansējumu 30% apmērā no neaprīkotās platības maksas.

Uzņēmuma dalības izmaksas:
1) Neaprīkotas platības maksa – EUR 69/m2 (bez PVN). Minimālā ekspozīcijas platība – 12 m2, kurā ietilps koptelpas (virtuvei/noliktavai) daļa un dalībnieka ekspozīcijas laukums ar aprīkojumu;

2) Dalības maksa – EUR 99 (bez PVN).

Latviešu valodā aizpildīts dalības iesniegums jāsūta elektroniski, t.i. e-parakstīts, adresējot Dainai Saktiņai (daina.saktina@arei.lv) līdz š.g. 16.maijam. Ja paraksttiesīgai personai nav e-paraksts, tad iesniegums ir jāizdrukā, jāparaksta, jāieskanē un jānosūta Dainai Saktiņa, bet oriģināls jāatsūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Rīgā, Struktoru ielā 14, LV-1039.

Katram nacionālā kopstenda dalībniekam tiek nodrošināts kopīgs un vienots, pilnībā aprīkots stends, kas ietver stenda būvi, dalībnieka produkcijas paraugu vitrīnu, info leti ar bāra krēslu, apspriežu galdu ar 4 krēsliem, atkritumu tvertni, elektrības pieslēgums, bukletu turētāju, uzņēmuma logo izvietošanu stendā, kā arī visiem dalībniekiem kopēju slēgto zonu – aprīkotu virtuvi ar produkcijas noliktavu.

Pēc izstādes Dalībnieks var saņemt līdzfinansējumu līdz 30% no iepriekš apmaksātās neaprīkotas ekspozīcijas platības maksas. Līdzfinansējums tiek aprēķināts par Dalībnieka platību, kas nepārsniedz 18 m2. Gadījumā, ja visu pretendentu iesniegumos norādītā līdzfinansējuma kopsumma pārsniedz līdzfinansējumam plānoto iedalīto kopējo finansējumu, AREI veic noteiktās atbalsta intensitātes proporcionālu sadalījumu.

Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas un/vai tirdzniecības jomā, izņemot zivsaimniecības nozari.

Iesniegums dalībai kopstendā ir pievienots šī uzsaukuma pielikumā vai atrodams e-versijā: https://www.arei.lv/lv/iesniedzamie-dokumenti
Pieteikuma aizpildīšanas piemērs ir skatāms saitē: https://lvpartikasrazotajukopstendi.jimdofree.com/iesniedzamie-dokumenti/


Papildu informācijai:
Daina Saktiņa,

AREI Nacionālo kopstendu projekta vadītāja
E-pasts: daina.saktina@arei.lv737778091_11470.jpg
684624484_11470.jpg
1370200395_11470.jpg
678188823_11470.jpg
1212907726_11470.jpg
1868018397_11470.jpg
1106981413_11470.jpg
32666722_11470.jpg
625048703_11470.jpg
1529192424_11470.jpgTop