BALTIJAS VADOŠO IZSTĀŽU RĪKOTĀJS

“Zaļā brīvība” topošos pārtikas nozares profesionāļus aicina uz diskusiju ar simulācijas elementiem

Biedrība “Zaļā brīvība” 11. septembrī plkst. 12.00-13.00 aicina topošos pārtikas nozares profesionāļus uz diskusiju ar simulācijas elementiem “Kečupa saldskābais stāsts: ražots Latvijā vai Ķīnā?”, kas notiks konferenču zālē Nr. 3. Diskusiju vadīs biedrības “Zaļā brīvība” darbinieks Valters Kinna.

Diskusijā izskatīs kečupa globālās piegādes ķēdes sociālajos un vides aspektos, kā arī izmestās pārtikas problemātikā. Dalībniekiem būs iespēja iejusties dažādos piegādes ķēdes posmos no audzēšanas līdz patēriņam. Kečups ir plaša patēriņa produkts ar sarežģītu, starptautisku piegādes ķēdi, kas veiksmīgi reprezentē mūsdienu patēriņa globālās saiknes un pārtikas ražošanas ietekmi uz vidi.

Pasākums norisinās biedrības "Zaļā brīvība" īstenota projekta “Ar cieņu par pārtiku” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par likumsakarībām starp pārtikas izmešanu atkritumos un ilgtspējīgas attīstības vides un sociālo jomu, kā arī pilnveidot sabiedrības prasmes pārtikas atkritumu samazināšanā. Vairāk par projektu uzzini: www.zalabriviba.lv/zb-projekti/ar-cienu-par-partiku

Seko projekta aktualitātēm biedrības "Zaļā brīvība" sociālajos medijos izmantojot tēmturus: #ArCieņuParPārtiku #DomāPlašiĒdGudri #PārtikaNavAtkritumi

Šis pasākums notiek ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild biedrība “Zaļā brīvība”, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


847997026_10524.jpgTop