Iepazīsti inovatīvu zivju apstrādes sublimācijas tehnoloģiju!


No 7. līdz 9. septmebrim Latvijas Jūras akadēmija (RTU) izstādē “Riga Fod 2023” Inovāciju stendā prezentēs inovatīvu zivju apstrādes sublimācijas tehnoloģiju universāla sabalansēta uztura izveidošanai ar augstu uzturvērtību un ilgstošu uzglabāšanas laiku.

2023. gada maijā pabeigtas 2,5 gadus ilgas aktivitātes pie Lauku Atbalsta dienesta atbalstītā projekta “Inovatīvas zivju apstrādes sublimācijas tehnoloģijas izstrāde universāla sabalansēta uztura izveidošanai ar augstu uzturvērtību un ilgstošu uzglabāšanas laiku” (Nr.20-00-F01101-000002) īstenošanas. Projekta ietvaros izstrādāts iekārtas prototips ar spēju sublimēt līdz 35 kg nozvejas produktus vienā apstrādes ciklā, kā arī izstrādāta un validēta Baltijas tirgum raksturīgo zivju (reņģu, brētliņu, skumbriju un siļķu) pārstrāde ar sublimācijas tehnoloģiju.

Gan projekta vadošais partneris – Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas Jūras akadēmija (RTU LJA), gan projekta partneri (biedrības “Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija” un “Zvejniecības biedrība Kolka”) ir devuši lielisku ieguldījumu kā projekta mērķu sasniegšanā, tā arī jaunu ideju un demonstrācijas produktu radīšanā zivju pārstrādes nozarei.

Viens no būtiskajiem projekta sasniegumiem ir pilnīga vai daļēja zivju sublimēšana skārda konservu kārbās, vienā solī iegūstot tūlītēji patērējamus ilgstoši glabājamus zivju produktus vai sekojoši apstrādājumus starpproduktus, kuriem pievienojama pārtikas eļļa un citas konservēšanā izmantojamās piedevas. Jaunās zināšanas paredzēts mērogot un ieviest zivju pārstrādes procesos, lai nodrošinātu jaunu – liofilizētu produktu pieejamību tirgū.

Projekta īstenoja Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas Jūras akadēmija (līdz 2022.gada 31.oktobrim – Latvijas Jūras akadēmija). Projekta īstenošanā piedalījās 13 pētnieki (3 vadošie pētnieki un 10 zinātniskie asistenti), no kuriem 8 ievēlēti RTU LJA akadēmiskajos amatos un pārējie piedalījās kā viespētnieki.

Inovācijas stendu izstādē "Riga Food 2023" organizē Latvijas Tehnoloģiskais centrs ar Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN) līdzdalību.

2047989812_12655.jpg
1925956696_12655.jpg
823772376_12655.jpg
1253964776_12655.jpg
1599261415_12655.jpg
629462179_12655.jpg
1951985164_12655.jpg
2016134599_12655.jpg
815839700_12655.jpg
1195072318_12655.jpg
106818456_12655.jpg
1201359322_12655.jpg