Valsts darba inspekcija konsultēs darba devējus par aizsardzības jautājumiem uzņēmumos


Apmeklē “Riga Food 2022” un uzzini par atbalstu darba devējiem darba aizsardzības sakārtošanai uzņēmumos “ESI DROŠS, KA DARBS IR DROŠS!”

Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”, Nr. 7.3.1.0/16/I/001 piedāvā darba devējiem bezmaksas atbalstu darba aizsardzības sakārtošanai uzņēmumos.

Darba devēji, kuri darbojās bīstamajā nozarē, piemēram, pārtikas, dzērienu ražošanā, lauksaimniecībā utt. un nodarbība 1-249 darbiniekus, var saņemt šādu bezmaksas atbalstu:

  1. konsultācijas un palīdzību darba aizsardzības dokumentācijas izstrādē - darba vides risku novērtēšana, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde, darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide;
  2. iespēju veikt laboratoriskos mērījumus līdz 500 eiro apmērā;
  3. darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības.

Valsts darba inspekcija
www.vdi.gov.lv/lv/atbalsts-darba-devejiem
facebook.com/darbainspekcija
instagram/darba_inspekcija364409929_11691.jpg
316155991_11691.jpg
1154570576_11691.jpg
1773710583_11691.jpg