PVD iepazīstinās ar pārtikas inspektora aprīkojumu pārbaužu veikšanai un konsultēs par iesaisti pārtikas apritē!


Lai aizsargātu patērētāju tiesības par drošu un nekaitīgu pārtiku, kopš 2002. gada Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošais Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) īsteno pārtikas uzraudzības koncepciju – „no lauka līdz galdam”.

PVD darbības virzieni:

Latvijas apstākļiem un Eiropas Savienības (ES) prasībām atbilstoša dienesta koncepcija paredz drošas un nekaitīgas pārtikas, kā arī veselu un aprūpētu dzīvnieku uzraudzību. To nodrošina 11 teritoriālo pārvalžu darbs visā Latvijā, uz ES robežas strādājošie robežkontroles inspektori, savukārt dienesta centrālajā aparātā strādājošie speciālisti veido stratēģisko plānu efektīvai struktūrvienību darbu izpildei, kā arī sadarbojas ar daudzām valsts un nevalstiskajām institūcijām un organizācijām.

Dzīvnieku turēšanas un kopšanas apstākļi var ietekmēt produkcijas kvalitāti, tāpēc uzraugot dzīvnieku veselību un labturību viens no galvenajiem uzdevumiem ir pasargāt dzīvnieku populāciju no slimību izplatības. Nozīmību šim faktam piešķir arī tas, ka daudzas slimības, ar ko slimo dzīvnieki, tiešā vai netiešā veidā var apdraudēt arī cilvēku veselību. Līdz ar to svarīga loma ir praktizējošajiem veterinārārstiem, slimību profilaksei un apkarošanai.

Tikai tad, kad dzīvnieka īpašnieks apzināsies savu atbildību par dzīvnieka veselību un saražoto produkciju, patērētājs varēs būt droši par pārtiku, ko lieto ikdienā!

PVD visiem “Riga Food 2022” dalībniekiem un apmeklētājiem vēl izdošanos un aicina tikties Inovāciju stendā izstādē!

Visas trīs izstādes dienas – no 8. līdz 10. septembrim – Inovāciju stendā PVD ekspozīcijā no plkst. 11.00 līdz 14.00 norisināsies aktivitāte “Iepazīsti pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas inspektoru aprīkojumu pārtikas pārbaužu veikšanai!” Interesenti varēs uzzināt, kas ir penetometrs, luminometrs, bīdmērs, graduētā lupa un kāpēc pārtikas inspektoram vajadzīgs lukturītis un termometrs, kā arī to, cik sver inspektora soma, dodoties pārtikas pārbaudēs

Tāpat Inovāciju stendā PVD ekspozīcijā varēs uzdod interesējošus jautājums pārtikas un veterinārās jomas ekspertiem. Inspektori sniegs atbildes ikvienam par to, kā iesaistīties pārtikas apritē, kas jāievēro, lai patērētājs saņemtu kvalitatīvu un drošu pārtiku un citiem interesējošiem jautājumiem.

Mēs gaidīsim arī tos, kuri jau ir iesaistījušies pārtikas apritē, bet kuriem nepieciešams atbalsts, konsultācija vai padoms. Izmantojiet iespēju! Gaidīsim!1771965468_11662.JPG
342887643_11662.JPG
508612056_11662.jpeg
1123397555_11662.jpg