Lietuvā radīts unikāls “EIK” trenažieris cilvēkiem ar kustību traucējumiem


Lietuvā izstrādātais unikālais “EIK” trenažieris ir medicīnas ierīce, kas paredzēta visu vecumu cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Šie trenažieri ļauj ergonomiski droši pacelt cilvēku no sēdošas uz stāvošu pozīciju un pievērst uzmanību drošam līdzsvaram, koordinētām ķermeņa kustībām un gaitas uzlabošanas vingrinājumiem.

Pateicoties “EIK” trenažieru konstrukcijai, ir nepieciešams tikai viens veselības aprūpes darbinieks, lai uzraudzītu pacientu, kurš veic vingrinājumus, lai gan parasti ir nepieciešams līdz pat trīs veselības aprūpes darbiniekiem.

“EIK” trenažieru darbības mehānisms atspoguļo neiroplastiskuma principus rehabilitācijā. Ierīces var viegli pielāgot indivīda fiziskajām spējām un vajadzībām, var saglabāt neierobežotu ķermeņa kustību brīvību, izvēloties atbilstošu kāju slodzi un regulējot ķermeņa slīpuma leņķi.

Vildoma
https://www.eiktrainer.com/
+370 686 54 738
vida@vildoma.lt
https://www.facebook.com/eiktrainer

1224070571_12920.jpg
1377130074_12920.jpg
615503174_12920.jpg
423412800_12920.jpg
1057708837_12920.jpg
1102685826_12920.jpg