Iepazīsti plašās iespējas, ko sniedz Latvijas populārākais medicīnas portāls Medicine.lv!


Portāls Medicine.lv ir Latvijā populārākais uzziņu medijs par medicīnas jomas aktualitātēm. Tajā apkopotā informācija ir noderīga ne tikai medicīnas speciālistiem, bet ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Portālā lasāmas jaunākās ziņas, jaunumi un reportāžas, piedāvāta arī daudzpusīga informācija par dažādām saslimšanām un to ārstēšanas iespējām, kā arī sniegti ieteikumi un padomi, kā parūpēties par savu un līdzcilvēku veselību ikdienā. Tāpat arī portālā Medicine.lv ir publicēta plaša datubāze, kur vienkopus atrodami Latvijas medicīnas, farmācijas un rehabilitācijas uzņēmumi un to kontaktinformācija. Papildu digitālajam medijam portālam iznāk arī drukātie izdevumi – “Profesionālā veselības gadagrāmata” ir ikgadējs izdevums medicīnas un veselības nozares speciālistiem, kur publicēts nozares notikumu kalendārs un analītiski raksti par jomas aktualitātēm, kā arī apkopota informācija par veselības jomas pakalpojumu sniedzējiem. Savukārt “Veselības rokasgrāmata” ir ikgadējs izdevums privātpersonām, kur sniegta informācija par medicīnas nozares pakalpojumu sniedzējiem, kā arī publicēti vērtīgi padomi par to, kas jāņem vērā, rūpējoties par savu veselību ikdienā. 


Šogad izstādē “MedBaltica 2020” Medicine.lv stendā būs iespējams iepazīties ar plašajām iespējām, ko sniedz portāls Medicine.lv, kā arī saņemt jaunākos drukāto mediju izdevumus. Stendā būs unikāla iespēja pārrunāt sadarbības iespējas ar portālu – tā ir iespēja izvietot savu informāciju ar reklāmas baneri, reklāmrakstu vai citiem veidiem uzticamā un profesionālā medijā. Tāpat arī būs iespēja uzzināt par to, kā digitālā mārketinga pakalpojumi var pacelt medicīnas jomas biznesus jaunā līmenī.

Kontaktinformācija:
www.medicine.lv
redakcija@medicine.lv
+371 67770557

Facebook: https://www.facebook.com/Lvmedicine1759200613_10605.jpg
371520666_10605.jpg
751642727_10605.jpg