Konsultācijas par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitāti, māju atjaunošanas iespējām un līdzfinansējuma programmām


Izstādē “Māja I 2023” Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” sniegs konsultācijas par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas posmiem un ēku energoefektivitātes projektu vadības aspektiem, pieejamajām valsts un pašvaldības līdzfinansējuma programmām ēku atjaunošanai. Apmeklētāji varēs reģistrēties bezmaksas termogrāfijai, lai saņemtu ēkas siltumzudumu novēršanas izvērtējumu!

Aģentūra Rīgas daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekiem, dzīvokļu īpašnieku biedrībām un namu apsaimniekotājiem sniedz konsultācijas par iespējām piedalīties daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas programmās un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. Par soļiem, kas jāveic dzīvokļu īpašnieku kopībai, lai izstrādātu tehnisko dokumentāciju, par prasībām energoaudita, tehniskā atzinuma, ēkas apliecinājuma kartes izstrādē, par pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai un dalību būvniecības procesā.

“Rīgas enerģētikas aģentūras” galvenie darbības virzieni: energoapgādes un energoefektivitātes ilgtermiņa koncepciju un programmu izstrāde un aktualizēšana, šo dokumentu ieviešanas organizēšana un uzraudzība; līdzekļu piesaiste energoapgādes un energoefektivitātes jautājumu risināšanai no dažādiem investīciju fondiem nacionālajā un starptautiskajā līmenī; ēku energosertificēšana un ēku energoauditu organizēšana; sabiedrības informēšana, konsultēšana un apmācība par enerģijas patēriņa samazināšanas jautājumiem.

Papildus informācija pieejama Rīgas enerģētikas aģentūras mājaslapā www.rea.riga.lv. Bezmaksas konsultācijām iespējams pieteikties www.rea.riga.lv/lv/lapas/konsultacijas vai zvanot uz tālruni 67012437.

Semināru ieraksti ir pieejami “Rīgas enerģētikas aģentūras” YouTube kontā.1151777485_12204.JPG
967948006_12204.JPG