Jaunums Latvijā – būvniecības iekšējās kontroles un uzraudzības sistēma “BIKUS”!


“BIKUS” – tā ir sistēma, kas izstrādāta tieši būvniecības nozares uzņēmumiem ikdienas darbā daudzu procesu automatizācijai, dokumentu sakārtošanai, kontrolei un pārraudzībai, kā arī vienotai sistēmai par visiem būvobjektiem. Izstādē “Māja I 2022” ikviens nozares profesionālis būs aicināts “BIKUS” stendā iepazīties ar šo jauno un Latvijā vienīgo šāda veida sistēmu būvniecības nozarei!

Sistēma “BIKUS” ir izstrādāta pirms nepilna gada un to jau veiksmīgi izmanto gan lielāki, gan mazāki būvniecības uzņēmumi.

Interesentiem izstādē “Māja I” tiks demonstrētas sistēmā esošās funkcijas un sniegta sīkāka informācija par “BIKUS” lietošanu. Varēs uzzināt arī par iespējām sistēmu pielāgot tieši jūsu uzņēmuma vajadzībām. “BIKUS” palīdzēs ikvienam būvniecības uzņēmuma vadītājam ērtā un pārskatāmā veidā pārvaldīt vienkopus visas projekta detaļas ikvienā tā stadijā, ietaupot gan laiku, gan resursus.

Esošie “BIKUS” risinājumi un funkcijas:

Dokumentu digitālā pārvaldība (iepirkuma dokumenti, līgumi ar pasūtītāju vai apakšnieku, būvatļaujas, pieņemšanas nodošanas akti, rīkojumi utt.).
• Uzņēmuma darbinieku datu bāze ar katra darbinieka individuālo kartiņu ar visiem darbinieka datiem (darba līgumi, kontakti, stundas likmes, iespēja pievienot piesaistītos objektus).
• Sadarbības partneru datu bāze ar katra partnera individuālo kartiņu (iespēja norādīt, kāds partneris šis ir - pasūtītājs, apakšnieks, piegādātājs utt.) un sistēmas ietvaros ir iespēja strādāt ar šiem partneriem gan iepirkumu daļā, atskaitēs, rēķinu piesaistē utt.
• Autobāzes/tehnikas vienību datu bāze ar katras vienības individuālo kartiņu (dati par tehnikas vienības apkopēm, tehniskajām apskatēm, pašizmaksu, apdrošināšanu, atļaujām utt.
Darbs ar Excelī sagatavotu tāmi un importētu sistēmā (tāme 1:1 tiek importēta sistēmā tāda, kāda tā izskatījās Excel dokumentā). Uzreiz tiek parādītas matemātiskās kļūdas tāmē. Sistēmā veidojama budžeta tāme no līguma tāmes apakšniekiem vai projektu vadītājiem. Ir iespēja tāmes pozīcijas deleģēt apakšniekiem iepirkuma daļā vēl labākas cenas noteikšanai.
Forma2/3 automātiska veidošana (Būvdarbu laikā importējot tāmi, sistēmā var ievadīt izpildīto darbu apjomu par izvēlēto periodu un sistēma automātiski pēc apjomu ievades izveido atskaiti. Atskaites ērti un ātri eksportējas Excel formātā. Ieslēgtie/Izslēgtie un papildus darbi. Sistēma spēj ar katru nākamo atskaiti ņemt vērā iepriekšējo darbu izpildi un atspoguļot gan atskaites perioda apjomus, gan iepriekšējo periodu apjomus. Atskaišu automātiska iesniegšana no apakšniekiem.
Izejošo rēķinu automātiska ģenerēšana (sistēmā var pēc Forma2/3 atskaites uzreiz ģenerēt izejošo rēķinu pasūtītājam par izpildītajiem darbiem. Rēķins ērti un ātri eksportējas Excel formātā ar pasūtītāja un izpildītāja rekvizītiem, kā arī līgumā ietvertajiem apmaksas nosacījumiem.
• Ienākošo rēķinu piesaiste projektam/objektam(iem).
Noliktava – vērtīgākās pozīcijas no rēķiniem var piesaistīt tāmes pozīcijām un pēc izpildēm sekot līdzi atlikumiem objektā. Iespēja pārnest atlikumus uz citu objektu.
• Rentabilitātes skats jeb katra objekta finanšu pārvaldība.
• Darba laika uzskaite (izmaksas) objektos.
• Tehnikas darba laika uzskaite (izmaksas) objektos.
• Uzdevumu deleģēšana projekta ietvaros atbildīgo darbinieku starpā.
• Iespēja savienot ar grāmatvedības programmām, datu apmaiņai - rēķini, klientu un sadarbības partneru kartiņas.

“BIKUS” – Tavs būvobjektu digitālais menedžeris!

Vairāk:
www.bikus.lv460584998_11356.png