Baltijas vadošo izstāžu rīkotājs
LAT ENG RUS
Mācies Latvijā, strādā Vācijā!

Atsaucoties Vācijas partneru pasūtījumam, 2013. gadā Latvijā Latvijas–Vācijas profesionālās izglītības centrs uzsāka apmācību programmā "Datorsistēmas". 2015. gada beigās mūsu absolventiem izsniegtie kvalifikācijas dokumenti tika atzīti Vācijā.Tas ļāva 2016. gadā mūsu pirmajiem absolventiem, kuri ir ieguvuši specialitāti "Datorsistēmu tehniķis", doties praksē Vācijas uzņēmumos. Prakses beigās viņi palika strādāt tajā pašā uzņēmumā.


Pēc tam, kad mūsu pirmie absolventi uzsāka praksi Vācijā, mēs ar Leipcigas Tirdzniecības un rūpniecības kameru saskaņojām jaunās specialitātes, kas ir izteikti nepieciešamas Vācijas darba tirgū. Šīs profesijas ir pieprasītas arī Latvijā:
• loģistikas speciālists,
• finanšu darbinieks (bankas darbinieks),
• restorānu pakalpojumu speciālists,
• viesnīcu pakalpojumu speciālists,
• elektrotehniķis (rūpniecības iekārtu montāža),
• elektronikas tehniķis.

Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas palīdz saviem audzēkņiem atrast darbu Vācijā. Latvijas–Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas programmā "Integrācija ar kvalifikācijas palīdzību" (IQ), kas vērsta uz kvalificētu ārzemju speciālistu piesaisti.

Turpmākās kvalifikācijas paaugstināšanā, prakses apguvē un jaunu darbavietu meklēšanā absolventiem mūsu partneri ir: DEHOGA Sachsen un LBW Aus- und Fortbildungsgesellschaft für Wirtschaft und Verwaltung mbH – viesnīcu un restorānu serviss; GBS Fachschule für Technik und Wirtschaft gGmbH – informātika un elektrotehnika; Netzwerk Logistik Leipzig-Halle (apvieno vairāk nekā 120 loģistikas uzņēmumus, vajadzīgi vairāk nekā 400 darbinieku); Sparkasse Leipzig – bankas pakalpojumi.

Mūsu ciešā sadarbība ar Vācijas uzņēmumiem ļauj mūsu absolventiem iegūt labu profesionālo izglītību un praktiskā darba pieredzi Vācijas uzņēmumos. Tā ir garantija, ka viņi spēs atrast labi apmaksātu darbu gan Vācijā, gan Latvijā.

Kontaktiem:
Aleksandrs Uļjaņenko
Latvijas–Vācijas profesionālās izglītības centra vadītājs
E-pasts: aleksandrs@drmc.lv
www.facebook.com/lvpic.lv
http://lvpic.lv/lv


"Skola" runā:


Foto galerija:


"Skola" iesaka: