Droši radiosakari kā uz ūdens, tā uz sauszemes


Izstādē "Outdoor Riga 2024" apmeklētāji varēs saņemt konsultāciju par radioiekārtu lietošanu un radiofrekvenču spektra izmantošanu. Saņem atbildes uz interesējošiem jautājumiem par radiosakariem kuģojot, dodoties medībās, organizējot publiskus pasākumus u.c. aktivitātes, kā arī būs iespēja uzzināt par nepieciešamo radioatļauju saņemšanas procesu.

Radioiekārtas ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Iekārtas, kas izstaro vai uztver radioviļņus (rācijas, viedierīces, sakaru un navigācijas iekārtas u.c.), izmanto dažādām ikdienas aktivitātēm, piemēram, izbraucienā ar jahtu, dodoties medībās vai makšķerējot, organizējot moto un velo sacensības, u.tml. Radioiekārtas palīdz nodrošināt savstarpējo saziņu, savu un citu drošībai.


"VAS Elektroniskie sakari" – radiofrekvenču un numerācijas pārvaldītājs Latvijā, nodrošinot šo resursu racionālu un efektīvu izmantošanu.
Uzņēmuma pamatdarbība ietver elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšanu, lai radioiekārtas darbotos bez savstarpējiem kaitīgiem radio traucējumiem, kā arī radiofrekvenču spektra plānošanu, uzraudzību, monitoringu, ekspertīžu un mērījumu veikšanu u.c.

www.vases.lv
Facebook.com/elektroniskiesakari
vases@vases.lv

1709021988_13410.jpg
943065890_13410.png
873261295_13410.jpg
202221159_13410.jpg