bt1
bp2019.jpg
Atpakaļ

Latvijas Disku golfa federācija

LVA

M: info@ldgf.lv
W: ldgf.lv
T: +37128705409
A: Vārnu iela 11 - 1, Rīga, LV-1009


Latvijas Disku golfa federācija vada un koordinē disku golfa attīstību Latvijā, kas vērsta uz veselīgas atpūtas organizēšanu, fizisko un garīgo spēju atjaunošanu un paaugstināšanu, kā arī augstu rezultātu sasniegšanu sportā kā Latvijas Republikā, tā arī ārzemēs.


The Latvian Disc Golf Federation manages and coordinates the development of disc golf in Latvia, which focuses on organization of healthy recreation, restoration and enhancement of physical and mental abilities and achievement of high results in sport both in the Republic of Latvia and abroad.


Латвийская федерация диск-гольфа управляет и координирует развитие диск-гольфа в Латвии, ориентированного на здоровый отдых, восстановление и повышение физических и умственных способностей, а также достижение высоких спортивных результатов как в Латвийской Республике, так и за ее пределами.

D:

Arnis Makārovs, federācijas prezidents

B:

8 Sporta inventārs bērniem
8.3 Aktīvās atpūtas inventārs: šūpoles, bumbas, lecamauklas u. c.T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks