Atbalsta

Šveices Konfederācijas vēstniecība Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas radio 6 – Latvijas Universitātes radio NABA


“Green Expo Riga 2018” pierāda - Latvijā ir nepieciešami zaļā dzīvesveida pasākumi

Pirmajā zaļās ekonomikas ievadpasākumā "Green Expo Riga 2018" aptuveni 300 zaļā dzīvesveida atbalstītāji apmainījās ar zināšanām, lai nākamajā Latvijas simtgadē valsts attīstība, ne vien sniegtu labklājību iedzīvotājiem, bet arī būtu saudzīga dabai un videi.

"Green Expo Riga 2018" direktors Jānis Brinkmanis norāda, ka pasākums pierādīja zaļā dzīvesveida un ekonomikas aktualitāti un palīdzēja noteikt aktuālās tēmas un formātus nākotnes zaļās ekonomikas festivāliem: “Esam gandarīti par pozitīvajām apmeklētāju atsauksmēm un ar nākošo pasākumu plānojam uzrunāt plašāku sabiedrību, uzsverot praktisko zināšanu apmaiņu un informējot gan indivīdus, gan organizācijas par iespējām un labajiem piemēriem videi draudzīga dzīvesveida īstenošanā”. Lasīt vairāk >>>

Foto un video

Ieskaties pirmajā zaļā dzīvesveida un ekonomikas pasākumā - „Green Expo Riga 2018”!

Video no pasākuma

Jaunumi

Programma

PARTIJU IDEJAS ZAĻAJAI EKONOMIKAI VALDĪBĀ

9.35–10.50

Attīstības vīziju radīšana, izglītība, jaunrade, valsts politikas stratēģijas plānošana. Politisko partiju programmu papildināšana ar zaļo ideju komponenti. Kāda nākotne ir pārmaiņu ekonomikai jeb kas veicinātu zaļās ekonomikas attīstību Latvijā? Uz diskusiju ir aicināti partiju pārstāvji, kuri paudīs savas partijas viedokli, kā arī novērtēs līdzšinējo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas paveikto. Kas īsti ir “reģionālā reforma”, vai pēc burta, vai pēc būtības? Kāpēc un kuriem tā vajadzīga vairāk? Kur slēpjas zaļā ekonomika?

Diskusiju vada: Jānis Brinkmanis

Piedalās:
Latvijas Reģionu Apvienība - Edvards Smiltēns
Attīstībai/Par! - Ilmārs Dūrītis
Zaļo un Zemnieku savienība - Edgars Tavars
Progresīvie - Ervins Labanovskis
Nacionālā Apvienība - Jānis Eglīts
Jaunā konservatīvā partija - Tālis Linkaits
“Jaunā vienotība” - Uģis Rotbergs

Programma tiks papildināta – sekojiet jaunumiem!

Dalībnieki:


RAŽOŠANAS MEISTARI UN INOVĀCIJAS

10.55-11.55

Konkrētu izstrādājumu ražošanas procesa organizēšana. Tautsaimniecības transformācija, modelēšanas rīki un metodes. Starpnozaru un biedrību pārstāvju nozīme. Investīciju piesaistes nosacījumi. Finansējums jaunu produktu izstrādei. Akadēmiskais skatījums un praktisks vērtējums.
Eināra Cilinska prezentācija “Klimata mērķu integrētas ieviešanas metodoloģija. Analīzes metodes, atbalsta pasākumi (nodokļi, subsīdijas) klimata mērķu sasniegšanai.”

Diskusiju vada: Edmunds Cepurītis

Dalībnieki:

VIETĒJĀ PIEGĀDE IR REĢIONĀLA (Rail Baltica un NVO)

12.00-13.50

Rolfa Leipi (Rolf Läuppi), prezentācija “Pilsētplānošanas un pieguļošo reģionu modernās plānošanas tendences – no sarežģītā uz vienkāršo. Pieredze Eiropā un starptautisko forumu diskusiju rezultāti. Kāds ir Latvijas attīstības ceļš – centralizācija vai decentralizācija? Vienkāršu sistēmu un plānošanas principu lietošana veselīgas pilsētvides veidošanā, izmantojot vietējos materiālus.”
Pēteris Vilks (10min)“Kur esam šobrīd reģionu attīstībā un kurp dodamies – kādas ir valsts prioritātes un mērķi”. Diskusija “Rail Baltica un lielo saistīto projektu realizācijas mērķis un cilvēka individuālās vajadzības, jeb kādas ir prioritātes veicot ilgtermiņa investīciju plānošanu valsts teritoriju/novadu attīstībā.”

Diskusiju vada: Elgars Felcis

Diskusijas dalībnieki: Latvijas Pašvaldību savienības speciālisti un Latvijas plānošanas reģionu konsultanti, jaunie Latvijas pilsētplānotāji, arhitekti, dizaineri, viedokļu līderi novadu attīstībai.

Dalībnieki:

PĀRDOMĀTS PATĒRIŅŠ UN ZERO-WASTE (bezatkritumu dzīvesveids)

13.55-15.15

Beziepakojuma iepirkšanās, lietu labošana, nevis izmešana, vairākkārt lietojams iepakojums, izvairīšanās no vienreizējās lietošanas traukiem. Latvija, kā labākās pārtikas un labākā iepakojuma valsts: viedokļi un realitāte. Pareizi izveidots iepakojums. Kooperācijas nepieciešamība dažāda veida tehnikas un ierīču remonta, nomas un koplietošanas jomā resursu patēriņu samazināšanai un iekārtu maksimālas izmantošanas veicināšanai.

Diskusiju vada: Santa Krastiņa

Diskusijas dalībnieki: iepakojuma ražošanas un dizaina speciālisti, mājražotāji un patērētāji, starpnozaru speciālisti, biedrību pārstāvji, biedrību aktīvisti un sociālās uzņēmējdarbības pārstāvji, kā arī Zero-Waste (bezatkritumu dzīvesveida) aktīvisti Latvijā.

Dalībnieki:

#LV200 UN ZAĻĀS IDEJAS 21.GADSIMTĀ

15.20-16.15

„Latvijai 200” un globālās “zaļās” idejas – prof. Guntera Pauli grāmatas atvēršanas svētki” un iespēja iegūt autogrāfu; Lielās talkas sasniegtais un Zaļais referendums par Satversmes papildināšanu – kāpēc to atbalsta Nora Ikstena, Jānis Brizga, Kārlis Streips, Māris Olte un daudzi citi populāri un kompetenti cilvēki.
Kā personīgā nostāja un iniciatīva maina sabiedrības "zaļos" ieradumus. Diskusija, kas skar tuvāko desmitgažu vīziju metus zaļās ekonomikas jomās.

Diskusiju vada: Andris Vilcāns

Dalībnieki:

BIOEKONOMIKA (Resursu izmantošana, atlikumu savākšana un šķirošana)

16.25-17.35

Neizmantojamo materiālu pārstrāde jaunos produktos. Kā meža materiālus izmantot ekobūvniecībā, farmācijā, kā atpūsties mežā un apsaimniekot šo Latvijai tik ļoti svarīgo tautsaimniecības nozari. Pasīvās mājas ēkas princips – kurināmā patēriņa samazināšana un vietējo būvniecības materiālu, kokmateriālu, salmu, skaidu, smilts izmantošana.

Atlikumu nodošana un šķirošana, atkritumu savākšana un transportēšana. Sabiedrības iesaiste un vides sakopšana un aizsardzība ikdienā. Latvijas ezeri, upes, pludmale un jūra: vai visiem pietiek un cik ilgi? Visu atkritumu apjoma apzināšanas nepieciešamība, neizdalot vienīgi depozītsistēmu. Ko darīt ar globālo ietekmi, rodoties dažāda veida pārrobežu piesārņojumam?

Visu atkritumu apjoma apzināšanas nepieciešamība, neizdalot vienīgi depozītsistēmu. Ko darīt ar globālo ietekmi, rodoties dažāda veida pārrobežu piesārņojumam?
Nākamo izstāžu neatņemamās sastāvdaļas – bioekonomikas nozares – ir Latvijas tautsaimniecības attīstības pamats. Tās stiprina ilgtspējīgu izaugsmi, un tām piemīt liels izaugsmes potenciāls labi apmaksātu darba vietu radīšanā, kas veicina visu reģionu novadu labklājības augšanu.

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi ziņojumu par bioekonomikas stratēģiju laikposmam līdz 2030. gadam. Mēs sekosim šo plānu realizācijai. Bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kur ražošanas procesā ilgtspējīgā un pārdomātā veidā tiek izmantoti atjaunojamie dabas resursi, lai iegūtu pārtiku, sagatavotu izejmateriālus un radītu enerģiju. Plašs nozaru spektrs – vienā pārskatāmā izstādē!
Zaļās ekonomikas izaugsmes balsti: zinātne, investīcijas inovācijās, reģionālā plānošana, moderna mobilitāte, ekodizains un zaļā domāšana. Visiem procesiem ir jānotiek dabai un cilvēkiem draudzīgā veidā, lai attīstītos visi Latvijas reģioni.

Diskusiju vada: Zane Pūpola

Diskusijas dalībnieki: „Latvijas valsts mežu” speciālisti, jaunie arhitekti, zinātnieki.

Dalībnieki:

NABAS SARUNAS TIEŠRAIDĒ

18.00 – 21.00

Sarunas vada Radio Naba raidījuma “Nezāle” vadītāja Sanita Rībena un raidījuma “Zootehnikums” vadītājs Sandris Ādminis. Par mūziku pauzēs starp sarunām rūpēsies Sandris Ādminis.


radio NABA nezāle

Vizītkarte

Laiks un vieta:

2018. gada 21. novembris, Ķīpsalas Izstāžu centra halle Nr. 1 (5000 m2), Rīga, Ķīpsalas iela 8, LV-1048, Latvija

Mērķauditorija pirmajam ievadforumam:
Latvijas iedzīvotāji, kuru ikdiena jau ir saistīta ar zaļā dzīvesveida principu ieviešanu dzīvē; zaļās ekonomikas politikas veidotāji Latvijā; uzņēmumu vadītāji un bioekonomikas speciālisti; zaļo jaunuzņēmumu kopiena; studenti un augstskolu mācībspēki; zinātnieki; Latvijas skolu pārstāvji; ārvalstu fondu pārstāvji

Izstādes koncepcija:
Pirmā šāda veida izstāde Latvijā!

Izstādes mērķis: Atbalstīt, veidot un virzīt Latvijas zaļās ekonomikas attīstību nākamajos 25 gados.

Pirmie un galvenie uzdevumi: attīstīt zaļās ekonomikas idejas Latvijā. Veicināt to ieviešanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Izglītot un informēt sabiedrību. Veidot Latvijas kā “zaļas” valsts tēlu.
Sabiedriskais konteksts: 2018. gada 18. novembrī Latvija svinēs sava valstiskuma simtgadi. Mēs to sagaidām ar cieņu un lepnumu, daudzveidīgi svētku pasākumi norisinās no 2017. gada līdz 2021. gadam. Trīs dienas pēc galvenajām svinībām lielajā Izstāžu centra hallē Nr. 1 aicinām kopā zaļās ekonomikas atbalstītājus, lai nospraustu jaunus mērķus Latvijas ilgtspējīgai izaugsmei un uzplaukumam nākamajā simtgadē.

Organizators:

Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1, Rīga, www.bt1.lv, izstādes direktors Jānis Brinkmanis

Dalībnieki:
Vadošie bioekonomikas uzņēmumi Latvijā; valsts institūciju pārstāvji – zaļās ekonomikas politikas veidotāji; pašvaldību pārstāvji ar zaļo investīciju attīstības projektiem; potenciālie investori zaļās ekonomikas sektoros; aicinātie ārvalstu speciālisti; biolauksaimniecības pārstāvji; mežsaimniecības pārstāvji; pasīvo māju projektu attīstītāji; universitāšu aicinātie speciālisti; ekodizaina un zaļo produktu attīstītāji

Izstādes ievadforuma programma:
Halles centrā – konferences skatuve, kur uzstāsies Latvijas zaļās politikas veidotāji, uzņēmēji un aicinātie speciālisti. Uzrunas un diskusijas atklās redzējumu par Latvijas zaļās ekonomikas mērķiem Eiropas kontekstā. Ilgtermiņa plānošanas perspektīvā tiks nosprausti mērķi nākamo gadu GREEN EXPO izstādēm Rīgā.
Galvenajos izstādes sektoros – dalībnieki un ielūgtie viesi stendos prezentēs patlaban sasniegto un runās par attīstības iespējām. Izstāžu centra hallē Nr. 1 norisināsies improvizēta kontaktbirža, kur zaļās ekonomikas pārstāvji iepazīstinās auditoriju ar saviem sasniegumiem, lai kopīgi fokusētos uz pilna formāta izstādi 2019.gadā, tajā kopīgi iesaistot plašu sabiedrību.

Lejupielādēt prezentāciju

Sākam šogad, lai raženi augļi pēc 25 gadiem!

Zaļās aprites ekonomikas diena ar savu programmu ir plānota kā plašas sabiedrības izglītojošs pasākums. Lai pētītu detaļas un argumentēti diskutētu nākamajās izstādēs, šogad ir jānoskaidro galvenie principi, uz kuriem balstīt Latvijas zaļā ekonomikas attīstību.

Šogad sāksim veidot ikgadējās izstādes kopā ar zaļo principu atbalstītājiem. Veidosim “Green Expo” izstāžu platformu kā noderīgu instrumentu, lai radītu stabilu ilglaicīgas komunikācijas tiltu starp plašāku sabiedrību, politikas veidotājiem un zaļās ekonomikas jomu pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs.

Nākamo izstāžu neatņemamās sastāvdaļas – bioekonomikas nozares – ir Latvijas tautsaimniecības attīstības pamats. Tās stiprina ilgtspējīgu izaugsmi, un tām piemīt liels izaugsmes potenciāls labi apmaksātu darba vietu radīšanā, kas veicina visu reģionu novadu labklājības augšanu. Izstādes “Green Expo Riga” ir paredzēts organizēt katru gadu.

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi ziņojumu par bioekonomikas stratēģiju laikposmam līdz 2030. gadam. Mēs sekosim šo plānu realizācijai. Bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kur ražošanas procesā ilgtspējīgā un pārdomātā veidā tiek izmantoti atjaunojamie dabas resursi, lai iegūtu pārtiku, sagatavotu izejmateriālus un radītu enerģiju. Plašs nozaru spektrs – vienā pārskatāmā izstādē!

Zaļās ekonomikas izaugsmes balsti: zinātne, investīcijas inovācijās, reģionālā plānošana, moderna mobilitāte, ekodizains un zaļā domāšana. Visiem procesiem ir jānotiek dabai un cilvēkiem draudzīgā veidā, lai attīstītos visi Latvijas reģioni.

Turpmāk programma tiks papildināta ar diskusiju dalībnieku uzrunu tēmām. Mājaslapā publicēsim ekspozīcijas stendos pārstāvēto uzņēmumu un organizāciju sarakstu, kā arī ekspozīcijā pārstāvēto tautsaimniecības nozaru pārskatu. Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai!

APRITES EKONOMIKAS DIENA -
21. NOVEMBRIS

Kā nokļūt


No centra līdz pieturai “Ķīpsala”:
trolejbusi Nr. 5, 9, 12, 25
autobusi Nr. 13, 30, 37, 41, 53, 57
mikroautobusi Nr. 236, 237, 241
nakts autobuss Nr. N4

No pieturas “Ķīpsala” uz centru:
trolejbusi Nr. 5, 12, 25
autobusi Nr. 13, 30, 37, 41, 53, 57
mikroautobusi Nr. 236, 237, 241
nakts autobuss Nr. N4

Taksometrs „Baltic TAXI”, tālr.: 8500

Attālumi līdz :
Vecpilsētai: 1 km – 5 minūšu brauciens http://www.riga.lv

Lidostai: 10 km – 10 minūšu brauciens http://www.riga-airport.com

Dzelzceļa stacijai: 3 km – 5 minūšu brauciens http://www.ldz.lv

Autoostai: 3 km – 5 minūšu brauciens http://www.autoosta.lv

Ostai: 1 km – 5 minūšu brauciens http://www.tallink.lv