Inguna Pranka

Latvijas Piļu un muižu asociācijas valdes locekle, Lielplatones muiža