Dr. art. Aija Freimane

Latvijas Mākslas akadēmija, dizaina pētniece, lektore, risinājumu un pieredzes radītāja Dublinas Tehnoloģiju universitātes (Technological University Dublin), Mākslas un tūrisma koledžas (College of Arts & Tourism), Dublinas radošās mākslas skolas (Dublin School of Creative Arts) docente Dizaina menedžmentā.