EN
RU

Katalogs - BALTTOUR 2024


ERGO LIFE INSURANCE SE LATVIJAS FILIĀLE

Svarīgais kļūst vienkāršs


Stends: K18b
Valsts:  Latvija
ERGO ir viens no vadošajiem apdrošinātājiem Latvijā, ko pārstāv divas apdrošināšanas sabiedrības ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, kas piedāvā plašu nedzīvības apdrošināšanas spektru, un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, kas piedāvā dzīvības un veselības apdrošināšanu.
ERGO is one of the leading insurers in Latvia, represented by two insurance companies ERGO Insurance SE Latvian branch, which offers a wide spectrum of non-life insurance, and ERGO Life Insurance SE Latvian branch, which offers life and health insurance.
ERGO является одним из ведущих страховщиков в Латвии, которого представляют два страховых общества –Латвийский филиал ERGO Insurance SE, который предлагает широкий спектр рисковых страховых услуг, и Латвийский филиал ERGO Life Insurance SE, который предлагает страхование жизни и здоровья.

Kontakti

location_on Skanstes iela 50, Rīga, LV1013
link www.ergo.lv
email info@ergo.lv
phone +37167081887
person Laima Grāve, laima.grave@ergo.lv

Preču zīmes
Nozares

14 Apdrošināšanas kompānija


* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.