BALTIJAS VADOŠO IZSTĀŽU RĪKOTĀJS

Notiek aktīva gatavošanās izstādei "Vide un Enerģija 2014"!

10. starptautiskā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstāde „Vide un Enerģija 2014” notiks no 16. līdz 19. oktobrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā.

Izstādē tiks prezentēti energoefektivitātes, energoapgādes, vides tehnoloģiju un infrastruktūras uzlabošanas risinājumi un atjaunojamās enerģijas resursu efektīva izmantošana. Vadošie nozares uzņēmumi piedāvās jaunākās energoefektīvās tehnoloģijas un izdevīgākos risinājumus plašam interesentu lokam – sākot no iekārtām un projektiem lieliem uzņēmumiem un pašvaldībām un beidzot ar risinājumiem vidējiem un maziem uzņēmumiem un izdevīgiem piedāvājumiem ikvienai mājsaimniecībai.

IZSTĀDES TEMATIKAS GALVENIE VIRZIENI:
- energoefektīvas siltumapgādes un mājokļu siltināšanas tehnoloģijas;
- siltumenerģijas patēriņa uzskaites un regulēšanas ierīces;
- inovatīvi apkures sistēmu renovācijas risinājumi;
- taupīga ielu un mājokļu apgaismojuma izmantojuma tendences;
- iekārtas un risinājumi saules un vēja enerģijas efektīvai izmantošanai;
- ventilācijas un kondicionēšanas iekārtas;
- notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas rūpnieciskajā un individuālajā sektorā;
- videi draudzīgs transports – elektromobiļi.

Izstādē būs plaša vairāku dienu semināru programma, ko organizē Rīgas Enerģētikas aģentūra un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Aicinām nozares uzņēmumus savlaicīgi pieteikt dalību izstādē, iegūstot izdevīgākus dalības nosacījumus un labākas ekspozīcijas vietas!

Atskats uz 2013. gada izstādi
Izstādē “Vide un Enerģija 2013” piedalījās 114 dalībnieki no 13 valstīm – 87 uzņēmumi no Latvijas, 27 uzņēmumi no ārvalstīm (Baltkrievijas, Beļģijas, Čehijas, Itālijas, Īrijas, Kanādas, Lielbritānijas, Vācijas, Zviedrijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas). 2013. gada izstādes dalībnieki ir augstu novērtējuši izstādes atdevi un pienesumu viņu biznesā.

Izstādi apmeklēja 24 749 speciālisti un interesenti no Latvijas un ārvalstīm. Interese par izstādi un apmeklētāju skaita pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo izstādi „Vide Enerģija” apliecina, ka izstādes tematika ir aktuāla ikkatram, kurš strādā šajā nozarē, apsaimnieko savu īpašumu vai kuram rūp efektīva dabas un energoresursu izmantošana. Apmeklētāji un mediji ir atzinīgi novērtējuši arī izstādes ekspozīcijas daudzveidību – izstādē tika pārstāvēti gan energotaupoši risinājumi ikvienai mājsaimniecībai, gan nopietnas rūpnieciskas iekārtas industriāliem projektiem. Daudzi produkti tieši izstādē tika pirmo reizi demonstrēti Latvijā. Plašāka bija arī videi draudzīga transporta ekspozīcija, pirmo reizi Baltijā apmeklētājiem bija iespēja izmēģināt ar ūdeņradi darbināmus transporta līdzekļus.

Paralēli izstādei notika daudzi semināri un vairākas nozīmīgas starptautiskas konferences gan profesionāļiem, gan ikvienam interesentam, kas atspoguļoja nozīmīgākās aktualitātes nozarē un bija labi apmeklēti. Gan izstādes dalībnieki, gan profesionālie apmeklētāji tos ir novērtējuši ļoti atzinīgi.
Top