Piesakiet savu dalību Tūrisma tirdziņā Ķīpsalā!

Kā jau tirdziņā, tajā nevar iztikt bez aizraujošas tirgošanās un iepirkšanās. Tāpēc aicinām jūs savā stendā sarūpēt vilinošus piedāvājumus katram ceļotājam!


Piedāvājiet:


Image

Ceļojumus uz ārzemēm, arī kalnu slēpošanas tūres un kūrortus rudens / ziemas sezonai

Image

Transporta biļetes, kā arī sniedziet padomus izdevīgai ceļošanai ar lidmašīnām, prāmjiem, autobusiem, personīgo auto vai pa dzelzceļu

Image

Vietējā tūrisma iespējas rudens/ziemas sezonai Latvijā un kaimiņos Lietuvā un Igaunijā – spa, viesnīcas, Baltijas maršrutus, kultūras tūrisma un galamērķu aktualitātes, veselības un labjūtes tūrisma piedāvājumus

Image

Gastronomiskā tūrisma aktualitātes un galamērķus Baltijā

..un smeķīgus pirkumus, gardumu degustācijas un iedvesmojošu gaisotni visiem ceļotmīļiem!

Piedalies ar stendu

1. Dalības maksa

Par viena eksponenta dalību izstādē

35 EUR bez PVN

2. Laukums • Kvadrātmetra cena ir atkarīga no laukuma veida

RINDA. Apmeklētājiem atvērta viena mala (vismaz 6 m²)

35 EUR / 1 m² bez PVN

STŪRIS. Apmeklētājiem atvērtas divas malas

42 EUR / 1 m² bez PVN

PUSSALA vai SALA.Apmeklētājiem atvērtas trīs malas (vismaz 30 m²)

45 EUR / 1 m² bez PVN

ĀRĒJĀS EKSPOZĪCIJAS LAUKUMS (vismaz 8 m²)

11 EUR / 1 m² bez PVN

3. Stends, mēbeles un aprīkojums

Laukuma apbūve ar standartaprīkojumu (standartaprīkojuma cenā ietilpst: Octanorm stenda sienu moduļi, to montāža un demontāža, pamata apgaismojums 1000 lm*3m², karnīze un nosaukums uz tās)

16 EUR / 1 m² bez PVN

Laukuma apbūve ar oriģinālstendu

Cena saskaņā ar projektu un tāmi


Dalībnieks saņem:

• projektu grupas atbalstu un konsultācijas dalībai tirdziņā;
• dalībnieku kartes, autostāvvietas kartes;
• viesu kartes saviem klientiem (to skaits ir atkarīgs no laukuma apjoma; papildu kartes var iegādāties par puscenu no biļešu pamatcenas);
• iespēju ievietot savu informāciju tirdziņa e-katalogā;
• tiksiet iekļauts kopējā tirdziņa dalībnieku sarakstā;
• informācija par uzņēmumu vai produktu tiks publicēta mājaslapā, pievienojot saiti uz jūsu uzņēmuma mājaslapu.

...vai piedalies tematiskajos sektoros*

Tūrisma tirdziņā var piedalīties arī ar novadu (pārnovadu) kopstendu vai īpašā sektorā, kur izvietotas tirdzniecības un konsultāciju vietas vietējo tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un mājražotājiem.

*Dalība tematiskajos sektoros ir spēkā tikai tiem dalībniekiem, kuru piedāvājums ir saturiski precīzi atbilstošs. Lai uzzinātu sīkāk, konsultējaties ar projekta vadītāju.


Novadu (pārnovadu) kopstends

KOPSTENDA LAUKUMS - no 18 m²
Attiecīgajā Tūrisma tirdziņa sektorā (iekštelpās)

CENA KOPĀ - 600 EUR bez PVN
Ja laukums ir lielāks, maksa jāpārrēķina proporcionāli palielinājumam.

DALĪBNIEKI
Vismaz 3 dalībnieki ar tūrisma piedāvājumu (ir pieļaujama dalībnieku nomaiņa pa dienām). Katram kopstenda dalībniekam - 4 m²

Individuāla vieta mājražotājam vai vietējā tūrisma pakalpojumu sniedzējam

CENA UN LAUKUMS

• ja kopējais laukums ir 4 m² - 100 EUR bez PVN
• ja kopējais laukums ir 6 m² - 200 EUR bez PVN

DALĪBNIEKS
Ar gastro vai lokālā tūrisma piedāvājumu.


Cenā ietilpst: “Octanorm” stenda sienu moduļi, to montāža un demontāža, pamata apgaismojums 1000 lm*3m², karnīze un nosaukums uz tās.

Papildu nepieciešamais

Ja jums stendā nepieciešams vēl papildu aprīkojums, sienu iekārtojums, mēbeles u. c.

Tūrisma tirdziņa dalībnieki savā stendā – ekspozīcijas un tirdzniecības vietā – var saņemt daudzveidīgus servisa pakalpojumus un aprīkojumu: stendu konstrukcijas, krāsainu stenda sienu dizaina noformējumu, mēbeles, paklājus, elektrības rozetes, komunikāciju pieslēgumus, audiotehniku un videotehniku, tāpat ir iespēja izgatavot logotipu, iekārt objektus griestos un saņemt citus pakalpojumus pēc papildaprīkojuma cenrāža.


Par dalību Tūrisma tirdziņā Ķīpsalā aicinām sazināties ar projekta vadītājiem!

call +371 25449216 call +371 29111102 email


Copyright © www.bt1.lv • 2021