Mācīties radoši un interesanti!


Veiksmīga mācību procesa realizēšanai izglītības iestādē ir nepieciešami zinoši pedagogi un atbilstošs aprīkojums mācību satura apguvei.
Sadarbojoties ar vairākiem Eiropas un Amerikas vadošajiem mācību uzskates līdzekļu ražotājiem, SIA Hansatrade piedāvā mācību uzskates līdzekļus dabaszinību, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas un medicīnas studiju virzieniem. Aprīkojums, kuru pielieto praktisku iemaņu apguvei un teorētisko zināšanu nostiprināšanai praktisko darbu laikā!

Nāc un apskati, konsultējies mūsu stendā par sev interesējošu aprīkojumu!

Dabas pētniekiem: palielināmās ierīces; USB rokas mikroskopi/mikroskopi; ierīces vides parametru mērīšanai; piederumi un ierīces ūdens un augsnes paraugu iegūšanai/pētīšanai; kolekcijas u.c.
Biologiem: mulāžas anatomijā, botānikā; binokulārie un monokulārie mikroskopi (bioloģiskie/stereo); piederumi mikropreparātu sagatavošanai; ierīces cilvēka fizioloģisko procesu mērīšanai/pētīšanai u.c.
Fiziķiem: piederumi un iekārtas mehānikas, elektrības, optikas, termodinamikas, magnētisma tematu apguvei, piemēram, slēdži, savienotājvadi, barošanas bloki, kolorimetri, dinamometri u.c.
Ķīmiķiem: stikla, metāla, porcelāna laboratorijas trauki; atomu modeļu komplekti; svari u.c.
Matemātiķiem: tāfeles piederumu komplekti; tangrammas; ģeometriskās figūras; rēķināšanas kubi u.c.
IT draugiem: Vernier datu uzkrājēji un sensoru sistēmas eksperimentu un mērījumu veikšanai, datu uzkrāšanai un apstrādei.
Mediķiem: skeleta modeļi; mulāžas anatomijā; simulatori praktisko prasmju apgūšanai u.c.

Pārstāvētie ražotāji: Vernier; Windaus, Kern, Molymod, 3B Scientific, Euromex, Dino-Lite, TFA u.c.

 
Plašāku informāciju par piedāvājumā esošajiem produktiem skatiet www.hansatrade.lv


SIA Hansatrade
Adrese: Ogres iela 5-1, Rīga, LV-1019
Tālr.: 67522133, mob.T.: 26347371
Kontaktpersona: Dace Suharževska
E-pasts: hansatrade@inbox.lv
www.hansatrade.lv858080560_9862.jpg
1011029075_9862.jpg
578155752_9862.jpg
314711010_9862.png