SKOLA 2024 - Loimas evaņģēliskā tautaskola no Somijas piedāvā izaugsmi LEKO projektos BT 1 Header Bar
Baltijas vadošo izstāžu rīkotājs

Loimas evaņģēliskā tautaskola no Somijas piedāvā izaugsmi LEKO projektos


Izstādē “Skola 2024” piedalās Loimas evaņģēliskā tautaskolā (LEKO) no Somijas, kur var apgūt ne tikai formālo pamatizglītību, bet arī pilveidot savu personības izaugsmi visos vecumos.


Šeit mēs piedāvājam ielūkoties divos starptautisos projektos, kuru pamatā ir zaļās vērtības.


1. Erasmus+ maza mēroga partnerības projekts. 7 Zaļais - Vihreä (2022. gada aprīlis–2024. gada aprīlis) sadarbībā ar Latvijas Mazpulkiem un Loimā 4H. Jaunieši un jaunatnes darbinieki tikās 4 reizes, lai izveidotu 7 GREEN TIP BOOK 4 valodās.


2. Nordplus Junior projekts FILVIS – Vihreä, A green network for the small ones. (2022. gada septembris–2024. gada maijs). Šī projekta partneri ir
• Somijā 
1. LEKO – tautskolas bērnu centrs
2. Pikku Putni – latviešu valodas skola
3. Koti Pesa – Bērnu un jauniešu labklājības centrs
• Latvijā
4. PII Bitīte no Kuldīgas
5. PII Podziņa no Jūrmalas
6. PII Zīlīte no Ozolniekiem
• Islandē
7. Latviešu skola Reikjavīkā
8. Dzimtā valoda Modurmal


Mēs ciemojāmies viens pie otra, izpētījām zaļajās vērtībās balstītas darbības un dažas no tām iedzīvinājām mūsu organizācijās.