SKOLA 2024 - VIAA stendā uzzini par Erasmus+ programmas iespējām izglītības un mācību jomā BT 1 Header Bar
Baltijas vadošo izstāžu rīkotājs

VIAA stendā uzzini par Erasmus+ programmas iespējām izglītības un mācību jomā


Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) stendā izstādē Skola 2024 skolēni, audzēkņi, studenti un ikviens interesents varēs uzzināt par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas iespējām izglītības un mācību jomā, kā arī par daudzveidīgiem karjeras plānošanas un pašizpētes rīkiem. Stendā darbosies arī Iedvesmas pietura, kurā varēs iepazīties ar dažādu izglītības programmu un projektu dalībnieku pieredzi, uzklausīt karjeras speciālista ieteikumus un piedalīties citās aizraujošās aktivitātēs.

Trīs dienu garumā VIAA stendā ikviens varēs uzzināt par Erasmus+ iespējām. Erasmus+ izglītības un mācību jomā sniedz mācību mobilitātes un starptautiskās sadarbības iespējas augstskolu studentiem un mācībspēkiem, skolēniem, profesionālās izglītības audzēkņiem, pedagogiem un pieaugušajiem, kuri turpina izglītoties. Tajās var iesaistīties izglītības iestādes, kuras pieteikušas mobilitātes projektus.

Mācību mobilitātē skolu izglītības sektorā var īstenot 3 veidu aktivitātes skolēniem:
• skolēnu grupas mobilitāte, vismaz 2 skolēni grupā – skolēnu grupa var mācīties kopā ar vienaudžiem citā valstī (ilgums no divām līdz 30 dienām);
• skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte – skolēns var mācīties partnerskolā ārzemēs pēc individuālas mācību programmas (ilgums no 10 līdz 29 dienām);
• skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitāte – skolēns var mācīties partnerskolā ārzemēs pēc individuālas mācību programmas (ilgums no 30 līdz 365 dienām).

Papildus fiziskajai mobilitātei, visas skolēnu mobilitātes aktivitātes ir iespējams kombinēt ar virtuālajām aktivitātēm. Iepriekš norādītais minimālais un maksimālais ilgums attiecas uz fiziskās mobilitātes komponentu, kad skolēns pavada laiku ārzemēs.

Erasmus+ programmas mācību mobilitātē profesionālās izglītības sektorā var īstenot 3 veidu aktivitātes audzēkņiem, neseniem absolventiem un mācekļiem:
• dalība prasmju (Skills) konkursos ārvalstīs (ilgums no vienas līdz 10 dienām);
• īstermiņa audzēkņu mobilitāte – audzēkņi, nesenie absolventi un mācekļi var pavadīt mācību periodu ārvalstīs profesionālo izglītību un apmācību nodrošinošajā partneriestādē, komercuzņēmumā vai citā organizācijā, kura aktīvi darbojas šajā jomā vai darba tirgū (ilgums no 10 līdz 89 dienām);
• ilgtermiņa audzēkņu mobilitāte – audzēkņi, nesenie absolventi un mācekļi var pavadīt ilgāku mācību periodu ārvalstīs ārvalstīs profesionālo izglītību un apmācību nodrošinošajā partneriestādē, komercuzņēmumā vai citā organizācijā, kura aktīvi darbojas šajā jomā vai darba tirgū (ilgums no 90 līdz 365 dienām).

Erasmus+ mobilitāte studentiem sniedz iespēju studēt un praktizēties ārvalstīs.

 Studiju mobilitāte sniedz iespēju studentiem pavadīt noteiktu studiju periodu, mācoties citas Erasmus+ programmas vai partnervalsts augstskolā. Mobilitāte sniedz iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās valstīs, kā arī sekmē labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību. Tā veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabo uzņemošo augstskolu studiju vidi,
Prakses mobilitāte augstākajā izglītībā sniedz iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Erasmus+ programmas vai partnervalstī, palīdz studentiem piemēroties darba tirgus prasībām, sniedz iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru. Prakses mobilitāte veicina arī sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem, kā arī sekmē labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu, attīstību.

Viena studiju cikla ietvaros (bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību jeb koledžas studijas, maģistrantūras, doktorantūras studijas) students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē.

 Studiju mobilitātes perioda ilgums:
• ilgtermiņa mobilitāte: 2 – 12 mēneši
• īstermiņa mobilitāte: 5 – 30 dienas
12 mēnešu ierobežojumā netiek ietverts virtuālās mobilitātes periods.

Prakses mobilitātes perioda ilgums (tai skaitā neseno absolventu prakse):
• ilgtermiņa mobilitāte: 2 – 12 mēneši
• īstermiņa mobilitāte: 5 – 30 dienas (īstermiņa mobilitātes gadījumā fiziskās mobilitātes periods obligāti kombinējams ar virtuālas mobilitātes periodu.
Neseno absolventu praksi iespējams īstenot (uzsākt un noslēgt) 12 mēnešu laikā pēc absolvēšanas, tai jāpiesakās noslēdzošajā studiju gadā.
Erasmus+ programmu Latvijā izglītības, mācību un sporta jomā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Nāc, uzzini un iesaisties arī Tu!


Plašāka informācija pieejama: www.erasmusplus.lv sadaļā Izglītība un mācības.