SKOLA 2024 - Ventspils Augstskola – īstā vieta tavai izaugsmei! BT 1 Header Bar
Baltijas vadošo izstāžu rīkotājs

Ventspils Augstskola – īstā vieta tavai izaugsmei!


Arī šogad izstādē “Skola” 2024 topošajiem studentiem būs iespēja satiktie un parunāties ar Ventspils Augstskolas pārstāvjiem ne tikai par , bet arī iespējām un dzīvi ārpus tām.

Izstādes apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar 15 Ventspils Augstskolā piedāvātajām studiju programmām dažādās jomās kā bizness, elektronika, datorzinātnes, tulkošana un sabiedriskās attiecības. Studijas Ventspils Augstskolā tiek īstenotas visos līmeņos - sākot ar pirmā līmeņa augstāko izglītību līdz pat doktora līmeņa studijām, tāpēc ikviens var atrast savu nākotnes ceļu šeit, Ventspilī!

 VeA piedāvā apgūt uzņēmējdarbību dažādās studiju programmās:
• Mācoties tikai sestdienās neklātienes studiju programmā “Vadībzinātne”
• Mācoties unikālā programmā visā Baltijā “Jaunuzņēmumu vadība”
• Mācoties “Biznesa vadību” prasmes ar novirzienu mārketingā, starptautisko sakaru vadīšanā vai finansēs;
• Kā arī maģistra un doktora līmeņa studiju programmās.

Ventspils Augstskolā ir vairākas modernas elektronikas laboratorijas, kurās studijas apgūst jaunie elektronikas inženieri. Izstādē arī būs iespēja apskatīt robotus un aprunāties ar studiju programmas “Elektronikas inženierija” studentiem par studiju procesu un izstrādātajiem projektiem un plašajām prakses iespējām gan Latvijā, gan ārpus tās, piemēram, Eiropas Kosmosa aģentūrā. Informācijas tehnoloģiju fakultāte piedāvā apgūt IT jomu arī bakalaura un maģistra līmenī, kā arī sniedz iespēju iegūt programmētāja kvalifikāciju tikai 2 gadu laikā!

Ventspilī Tulkošanas studiju fakultātē aug labākie tulki un tulkotāji Latvijā, kuri studiju laikā apgūst ne tikai bieži sastopamo angļu, krievu vai vācu valodu, bet arī franču, spāņu un ķīniešu! Ventspils Augstskolas studenti un absolventi tulko Latvijas Republikas Saeimā, Eiropas Parlamentā un tulkošanas uzņēmumos. Tulkošanas studiju fakultātes absolventi ir ļoti pieprasīti darba tirgū izcilo zināšanu dēļ, tāpēc, ja studēsi Ventspils Augstskolā, par savu nākotni varēsi nesatraukties!

Ventspils Augstskola
https://www.venta.lv/
https://www.facebook.com/VentspilsAugstskola
https://twitter.com/VpilsAugstskola
https://www.instagram.com/ventspils_augstskola/
https://www.linkedin.com/school/ventspils-augstskola