SKOLA 2024 - VIAA Iedvesmas pieturā izzini karjeras plānošanas iespējas BT 1 Header Bar
Baltijas vadošo izstāžu rīkotājs

VIAA Iedvesmas pieturā izzini karjeras plānošanas iespējas


Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) stendā izstādē Skola 2024 skolēni, studenti un ikviens interesents varēs uzzināt par Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ piedāvātajām iespējām, kā arī par daudzveidīgiem karjeras plānošanas un pašizpētes rīkiem. Stendā darbosies arī Iedvesmas pietura, kurā varēs iepazīties ar dažādu izglītības programmu un projektu dalībnieku pieredzi, uzklausīt karjeras speciālista ieteikumus un piedalīties citās aizraujošās aktivitātēs.

Lai ikviens varētu noskaidrot savas intereses, spējas un vērtības, plānojot nākotnes karjeru, kā arī iegūt personības raksturojumu un ieteikumus atbilstošākajai karjeras jomai, Tavai Karjerai konsultanti iepazīstinās ar pašizpētes rīku – četriem NIID.lv karjeras izvēles testiem. Pirmais no tiem, Interešu laboratorija, sniedz iespēju novērtēt savu ieinteresētības līmeni dažādās profesionālajās jomās. Vērtību svērtuve sniedz iespēju noskaidrot, kuras darba vērtības dzīvē ir vissvarīgākās un kāda varētu būt piemērotākā darba vide. Savukārt, aizpildot testu Spēju detektors var iegūt kopskatu par to, kuras spējas ir vairāk izteiktas - lingvistiskās, loģiski matemātiskās, telpiskās, muzikālās, fiziski kinestētiskās, interpersonālās, intrapersonālās vai naturālistiskās. Spēju detektorā iestrādātais Jaudas mērījumu detektors būs īpaši vērtīgs, lai noskaidrotu, kuras spējas ir uzskatāmas par lielāko resursu, jo detektora primārais mērķis ir palīdzēt apzināties savas stiprās un vājās puses vairākās sfērās.

Pēdējais no piedāvātajiem testiem - Karjeras iespēju diagnostika – piedāvā jauniešiem salīdzināt dažādas profesijas, apdomāt un novērtēt, cik lielā mērā katra no tām patīk. Testa rezultātā tiek iegūts personības raksturojums - noteikti vadošie personības tipi un tiem atbilstošas karjeras iespējas. Rīks ar izstrādātajiem testiem ir pieejams mājaslapā https://testi.niid.lv/.

 Vienlaikus tie, kas vēlas atrast sev atbilstošākās izglītības iespējas Latvijā, stendā varēs saņemt konsultācijas par nacionālo izglītības iespēju datubāzi NIID.lv, kur apkopota informācija par augstākās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, vispārējās izglītības un mūzikas un mākslas skolu programmām, kā arī izpētīt resursu Profesijupasaule.lv un iepazīt profesiju darba vidi aprakstos un attēlu galerijās, uzzināt par profesiju apguves iespējām.

Nāc un uzzini!