SKOLA 2024 - „Mācību centrs MAGNUM” piedāvā jaunu programmu „PALĪGS SKOLĀM” – radoši un saprotami par elektrību BT 1 Header Bar
Baltijas vadošo izstāžu rīkotājs

„Mācību centrs MAGNUM” piedāvā jaunu programmu „PALĪGS SKOLĀM” – radoši un saprotami par elektrību


Lai pilnveidotu skolēnu zināšanas un palīdzētu ikdienas darbā skolotājiem, „Mācību centrs MAGNUM” piedāvā klasēm vai grupās radošā un praktiskā vidē apgūt zināšanas elektroenerģijas jomā. Programma veidota, papildinot formālās izglītības mācību saturu ar praktiskām nodarbībām, meistarklasēm, nodrošinot padziļinātu izvēlēto tēmu apguvi. Saturs primāri veidots kā atbalsta instruments skolotājiem - piemērotā mācību vidē skolēniem praktiski apgūstot dažādas tēmas, atbilstoši „Skola2030” programmai - sākot no elektroenerģijas pamatprincipiem, atjaunīgajiem energoresursiem līdz elektromagnētiskajam laukam, elektroenerģijas avotu slēgumam u.c. tēmām. Atvērta klašu pieteikšanās.

Sarežģītākas ikdienas mācību vielas apguvei nereti skolēniem pietrūkst izpratne, jo nav saikne ar reālām, praktiskām nodarbībām. Skolotājiem trūkst metodisko materiālu resursu, lai tehniskās, dabaszinātņu vai fizikas tēmas pasniegtu aizrautīgi un skolēni būtu gan ieinteresēti, gan motivēti ne vien izprast, bet nākotnē pat izvēlēties apgūt eksaktās zinātnes.

“Zināšanas enerģētikā ar katru brīdi kļūst pieprasītākas. Jauniešu vidū ir liels potenciāls nākamajiem inženieriem un enerģētiķiem. Tas motivēja mūs veidot programmu “PALĪGS SKOLĀM” un sniegt iespēju saprotamā, aizraujošā veidā apgūt dažādās skolu programmu tēmas dabaszinībās un fizikā, atbilstoši auditorijas vecumam. Ticam, ka tas palielinātu jauniešu interesi un motivāciju arī turpmāk virzīties perspektīvajā nozarē, savukārt skolotājiem – palīdzēt sasniegt kvalitatīvu tēmu apguvi,” skaidro „Mācību centra MAGNUM” Projektu vadītāja Indra Knipše.
“Strādājot par skolotāju, sapratu, cik daudz ir nepieciešama papildu informācija ar praktisku ievirzi, lai skolēni kvalitatīvi apgūtu sarežģīto enerģētikas tēmu.Trūkst metodisko materiālu praktiskam darbam, uzskates līdzekļi un aprīkojums, kas šīs tēmas ļautu izstāstīt interesanti, veidojot eksperimentus, modelējot situācijas un tā veidojot nepieciešamo izpratni un interesi par enerģētiku. Šī jaunā programma un virziens mācību centram ir praktisks risinājums šādai vajadzībai,” secina Indra Knipše.

„PALĪGS SKOLĀM” – radoši un saprotami par elektrību skolu programmā

„Mācību centra MAGNUM”neformālās izglītības programmā „PALĪGS SKOLĀM” iekļautas 5 dažādas mācību programmas elektrības tēmas apguvei skolēniem un jauniešiem. Tās pielāgotas 3 vecuma grupām: sākumskolai (4.-6.klase), pamatskolai (7.-9.klase) un vidusskolai (10.-12.klase). Tēmas aptver gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, kas nepieciešamas mācību vielas apguvei kompetenču pieejaiskolu programmā dabaszinību un fizikas stundās.
Pamattēmas ietver elektroenerģijas pamatus, atjaunīgos energoresursus, apgaismojumu, elektriskais spriegums, elektriskie slēgumi, elektrodzinēja vadība, elektrsikā strāva, elektromagnēstiskais lauks, transformatora darbība u.c. Programmas ir iespēja reducēt līdz konkrētu tēmu apguvei pēc skolotāja vajadzībām.

Kā tiks organizētas nodarbības
Programmas veidotas balstoties uz ilggadēju praktisko pieredzi Dabaszinību stundās skolā un atbilstoši kompetenču pieejai mācību saturā. Darbs notiek grupās. Tās vada pieredzējuši, praktizējoši pedagogi. Vienas nodarbības ilgums ir 120 minūtes. Iekārtas un radošie izejmateriāli iekļauti nodarbības cenā.
Pieteikt nodarbībai var klasi vai individuālus dalībniekus, kas veidos grupu. Nodarbību vieta Viestura iela 6, Bulduri (Bulduru dārzkopības vidusskolas telpās). Iespējamas arī izbraukuma nodarbības.


Uzzināt vairāk un pieteikties SKOLU PROGRAMMAI iespējams “Mācību centra MAGNUM” mājas lapā, sadaļā “Palīgs SKOLĀM” - www.mcmagnum.lv/paligs-skolam  vai zvanot pa tālruni +371 26160525 projektu vadītājai Indrai Knipšei.

Klātienē vairāk par programmu varēs uzzināt arī Ķīpsalā, izstādes “Skola 2024” laikā „Mācību centra MAGNUM” stendā.


Par „Mācību centru MAGNUM”. Profesionālās tālākizglītības centrs "Mācību centrs MAGNUM" ir akreditēta profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde, kas specializējas elektrotehniķu apmācībā un elektriķu specializētos kursos automātikā un vadības sistēmās. Iestādes mērķis ir nodrošināt un veikt kvalitatīvu elektrotehniķu un elektromontieru apmācību tai piemērotā un augstā līmenī aprīkotā mācību klasē. „Mācību centrs MAGNUM" ir arī ģimenes uzņēmums, kas izvirzījis virsuzdevumu sakārtot elektronozari Latvijā, lai uzlabotu jomā strādājošo snieguma kvalitāti, tādējādi arī rūpējoties par savu un visas sabiedrības drošību. Iestāde apņēmusies arī ieguldīt savas profesionālās zināšanas jauniešos, lai Latvijā būtu labākie nozares speciālisti Eiropā.

Informāciju sagatavoja: 

Mācību centrs MAGNUM
info@mcmagnum.lv
Mācību centra tālrunis +371 25622523
www.mcmagnum.lv