SKOLA 2023 - Ventspils Augstskola - vieta iespējām BT 1 Header Bar
Baltijas vadošo izstāžu rīkotājs

Ventspils Augstskola - vieta iespējām


Ikdiena VeA paiet dinamiski, jo vide ir sakārtota tā, lai studenti varētu īstenot visdažādākās idejas, lai cik pārdrošas tās reizēm neliktos. VeA ir vieta iespējām, lūk dažas no 2022.gadā realizētajām! “Studenti dodas uz apmaksātu nometni Kembridžā…”, “pirmais bakalaura līmeņa students no Latvijas dodas praksē uz Eiropas Kosmosa aģentūru”, “...iegūst nacionāla līmeņa balvu “Gada Studējošo pašpārvalde”, “...nopelna titulu “Labākais jaunais tulkotājs…””. VeA docētāji, studenti un darbinieki kopīgiem spēkiem virzās pretī lieliem mērķiem. Izstādē “Skola 2023” VeA pārstāvji iepazīstinās viesus ar plašo programmu klāstu, kurā gandrīz ikviens atradīs sev ko piemērotu, kādā no trīs fakultātēm.

Tos kuriem interesē valodas, iespējas nākotnē strādāt arī attālināti un saistoša liekas darba vide, kurā tu pats nosaki savu darbu grafiku, sagaidīs mūsu “Tulkošanas un valodu tehnoloģija” pārstāvji. Viņi pastāstīs par pieredzi studējot vienā no konkurētspējīgākajām tulkošanas studiju programmām Latvijā, kurā liels uzsvars tiek likts uz zināšanu pielietošanu praktiski darbojoties. Turpretī tos, kuri redz savu karjeru starptautiskos uzņēmumos gan Latvijā, gan ārzemēs, strādājot sabiedrisko attiecību, mārketinga, cilvēkresursu vai līdzīgā nozarē, sagaidīs programmas “Satrpkultūru komunikācija” pārstāvji. Šī programma piesaista jauniešus ar to, ka studijas notiek angļu vai latviešu valodā, studiju piedāvājumā ir kursi, kuri sagatavo darbam ar sociālajiem tīkliem, dod priekštatu par zīmolu veidošanu un ļauj spert pirmos soļus psiholoģijā.

Jauniešiem, kuri vēlas veidot karjeru vienā no straujāk augošajām nozarēm pasaulē, noteikti jāpienāk aprunāties ar studiju programmas “Datorzinātnes” pārstāvjiem. Vai jābūt programmēšanas priekšzināšanām? Cik lekciju nedēļā ir matemātikas? Vai augstskolā ir pieejami datori, ja nav savs? Ar prieku tiks atbildēts uz visiem jautājumiem. Noteikti nevarēs paiet garām programmas “Elektronikas inženierija” studentu praktisko darbu paraugdemonstrējumiem. Sumo roboti, 3D printeri, LED lampu instalācijas un citi jaudīgi veidojumi, kurus varēs aplūkot un izmēģināt. Programma, kura tikko ir piedzīvojusi lielas pārvērtības, “Biznesa vadība” šogad jauniešus iepazīstinās ar jauno, uz digitālo vidi vērsto, studiju kursu klāstu, kā, piemēram, iespēju studēt digitālo mārketingu. Taču studiju programmas “Jaunuzņēmumu vadība” studenti būs sagatvojuši dažādas aktivitātes, kā arī būs tur, lai pastāstītu par to, ko nozīme “Mācies, darot” vienā no inovatīvākājām programmām visā Latvijā.

Uzzini par apmaiņas braucieniem, labāko dienesta viesnīcu, bezmaksas sporta iespējām un dzīvi pilsētā pie jūras tieši “Skola 2023”!

Vai var apvienot studijas ar pilna laika darbu vai ģimenes dzīvi?

Studijas nav domātas tikai tiem, kuri šogad absolvē vidusskolu. Ventspils Augstskola pasākumā “Skola 2023” gaidīs arī ikvienu, kurš meklē studiju iespējas, kuras var apvienot ar pilna laika darbu, ģimenes dzīvi un pat dzīvi ārpus Latvijas! Augstskola piedāvā attālināto bakalaura studiju programmu “Vadībzinātne” un maģistra studiju programmu “Lietišķo tekstu tulkošana”, kas ļaus ikvienam celt savas kompetences, no jebkuras vietas pasaulē. Studiju grafiks ir pielāgots tā, lai to varētu apvienot cilvēki, kuri daļu dienas pavada strādājot vai rūpējoties par ģimeni. Nekad nav par vēlu pilnveidot sevi un, citējot studiju programmas "Lietišķo tekstu tulkošana" pirmā kursa studentes Kristinas, kura pēc 20 gadiem ir atgriezusies augstskolas solā, teikto: "Studēt un attīstīties - nozīme dzīvot!"

www.venta.lv
(+371) 63629657
venta@venta.lv
https://www.facebook.com/VentspilsAugstskola
https://twitter.com/VpilsAugstskola
https://www.instagram.com/ventspils_augstskola/