SKOLA 2023 - Izvēlies kādu no 33 studiju programmām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā! BT 1 Header Bar
Baltijas vadošo izstāžu rīkotājs

Izvēlies kādu no 33 studiju programmām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā!


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir valsts dibināta 6. lielākā augstskola Latvijā. 33 studiju programmas pilna un nepilna laika studijās – pamatstudijās, maģistra un doktora līmenī. Trijās fakultātēs – Ekonomikas un pārvaldības, Izglītības, valodu un dizaina, un Inženieru fakultātē studē pāri par 1550 studentiem no Latvijas un ārvalstīm. Akadēmijai ir viens no labākajiem tehniskajiem nodrošinājumiem, studentiem ir iespēja veikt laboratorijas darbus modernās laboratorijās ar augstas klases aprīkojumu, darboties izvēlētajā zinātņu jomā, piedalīties konkursos Latvijā un ārzemēs. Studenti regulāri izmanto ERASMUS+ programmas iespējas, dodoties studēt ārpus Latvijas, kā arī iziet praksi vadošajos pasaules uzņēmumos. Akadēmija nodrošina dzīvošanas iespējas atjaunotā, mūsdienu prasībām atbilstošā dienesta viesnīcā, kā arī stipendijas labākajiem un aktīvākajiem studentiem.


Studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā – tas nav tikai ceļš pretī sapņu piepildījumam. Tas ir aizraujošs piedzīvojums, kura laikā tiek iegūti jauni draugi, gūta nozīmīga pieredze, pārvarēti dažādi radoši izaicinājumi. Studiju laiks ir piesātināts ar vērtīgām lekcijām kompetentu mācībspēku vadībā. Teorija tiek papildināta ar daudzveidīgām praksēm, lai zināšanas tiktu labāk apgūtas un nostiprinātas. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sagatavo jaunos speciālistus inženierzinātņu, uzņēmējdarbības, jurisprudences, izglītības, dizaina jomās!

Izstādē “Skola 2023” TEV būs iespēja iepazīties ar visām studiju programmām bakalaura, maģistra un doktora līmeņos, aprunāties ar studentiem un RTA mācībspēkiem. Atbildēsim uz visiem interesējošiem jautājumiem. Kāda ir studiju vide? Kā ir dzīvot Rēzeknē? Vai Ausmeņa kebabs Rēzeknē ir gardāks nekā Rīgā?

www.tiktok.com/@rezeknestehnologijuak

https://www.rta.lv/
https://www.facebook.com/Rezeknes.Tehnologiju.akademija
https://twitter.com/RezTehAkademija
https://www.instagram.com/rezeknestehnologijuakademija/