SKOLA 2022 - Iepazīsti Valsts robežsardzes koledžu un robežsarga profesiju!

Iepazīsti Valsts robežsardzes koledžu un robežsarga profesiju!


 No š.g. 11. marta līdz 13.martam Starptautiskās izglītības izstādē “Skola 2022”, Valsts robežsardzes koledžas stendā ikviens interesents tiek aicināts iepazīt robežsarga profesiju, kā arī iegūt informāciju par izglītības iespējām Valsts robežsardzes koledžā.

 
Valsts robežsardzes koledža ir Latvijā vienīgā profesionālās augstākās izglītības iestāde, kur pēctecīgi var apgūt robežsarga profesiju. Koledža īsteno 2 akreditētas izglītības programmas:
- profesionālo tālākizglītības programmu „Robežapsardze” (mācības 1 gads; uzņem ar vidējo izglītību);
- pirmā līmeņa augstāko izglītības programmu „Robežapsardze” pilna laika vai nepilna laika studijās (2 vai 2,5 gadi; uzņem pēc gada programmas apgūšanas un ar iepriekšējo dienesta pieredzi).
 
Tāpat pēc 1 gada mācībām Valsts robežsardzes koledžā jaunajam robežsargam ir iespēja apgūt robežsardzes kinologa arodu un tālāk turpināt dienesta gaitas, strādājot kopā savu dienesta suni.
 
Par robežsargu var kļūt ikviens Latvijas pilsonis, kurš ir vecumā no 18 līdz 40 gadiem, ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli ir piemērots dienestam Valsts robežsardzē.

Pēc profesionālās tālākizglītības programmas absolvēšanas jaunajam robežsargam ir nodrošināta 100 % dienesta (darba) vieta, stabils atalgojums, plašas sociālās garantijas, apmaksāti veselības pakalpojumi, iespēja veiksmīgi veidot karjeru, pēctecīgi pilnveidot profesionālās zināšanas līdz pat maģistra grādam un iegūt praktisko pieredzi, pildot robežsarga pienākumus FRONTEX Aģentūras ietvaros citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Koledža atrodas Rēzeknē, bet Valsts robežsardze nodrošina darba vietas visā Latvijā!

Plašāku informāciju par izglītības iespējām Valsts robežsardzes koledžā un robežsarga profesiju iegūsti:
www.vrk.rs.gov.lv
www.facebook.com/valstsrobezsardzeskoledza

Kadetu aktivitātēm ikdienā seko VRK studējošo pašpārvaldes kontā –  TikTok @vrkstudejoso.pasparvalde