Mācies Latvijā, strādā Vācijā!


Pirmo reizi Latvijā! 2020. gadā esam vienojušies ar Leipcigas-Halles (Vācija) lidostu par lidostas darbinieku sagatavošanu specialitātē “Aviācijas kravu apstrādes speciālists”. Profesijas un vācu valodas apguvi apmaksās nākamais darba devējs. 


Paaugstiniet savu konkurētspēju.
“Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs” piedāvā apgūt gan Latvijā, gan Vācijā pieprasītas specialitātes:
­ Datorsistēmu tehniķis;
­ Loģistikas speciālists;
­ Aviācijas kravu apstrādes speciālists;
­ Viesu uzņemšanas dienesta speciālists;
­ Elektrotehniķis;
­ Elektronikas tehniķis;
­ Programmēšanas (mājaslapu izstrādes) tehniķis;
­ Multimediju dizaina speciālists

Mēs esam vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas saviem absolventiem nodrošina darbu Vācijā. Latvijas-Vācijas profesionālās izglītības centrs piedalās Vācijas valsts programmā „Integrācija, paaugstinot kvalifikāciju”, kuras mērķis ir piesaistīt kvalificētus darbiniekus no ārvalstīm.

Mājaslapa: http://lvpic.lv/
Facebook: https://www.facebook.com/lvpic.lv833552996_10051.jpg
1225154378_10051.png