Kļūsti par robežsargu!


Visi interesenti laipni aicināti apmeklēt Valsts robežsardzes koledžas stendu, kur būs iespēja iegūt informāciju par izglītības iespējām Valsts robežsardzes koledžā, saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem, apskatīt dažādus robežsardzes tehniskos līdzekļus un dažādu valstu personu apliecinošo dokumentu paraugus. 


Valsts robežsardzes koledža atrodas Rēzeknē un ir viena no populārākajām profesionālās augstākās izglītības mācību iestādēm Latvijā, kas cauri gadiem nemainīgi pilda savu misiju – sagatavo profesionālu personālu dienestam Valsts robežsardzē. Gada laikā Valsts robežsardzes koledža sagatavo robežsardzes inspektorus un divu gadu laikā – robežsardzes jaunākos virsniekus, kas savas kompetences ietvaros spējīgi nodrošināt robežuzraudzību un robežpārbaudes, kā arī ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli. 100 % visi Valsts robežsardzes koledžas absolventi tiek nodrošināti ar darbavietām kādā no Valsts robežsardzes struktūrvienībām, kuras veic sauszemes, jūras vai gaisa robežas apsardzību.
Aktuāli!

No š.g. 21.janvāra Valsts robežsardzes dienestā pieņem Latvijas Republikas pilsoņus ar vidējo izglītību, kuriem ir pilni 18 gadi, bet kuri nav vecāki par 35 gadiem, un ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli ir piemēroti dienestam Valsts robežsardzē!

Plašāka informācija Valsts robežsardzes koledžas mājas lapā – www.vrk.rs.gov.lv.1235745996_10050.jpg
1285716311_10050.jpg
119720602_10050.jpg
160305657_10050.jpg