Uzzini par dienesta un studiju iespējam bruņotajos spēkos


Lai informētu jauniešus par studiju iespējām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kā arī par profesionālo dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, arī šogad aizsardzības akadēmija un bruņoto spēku vienības piedalīsies gadskārtējā izglītības izstādē „Skola”.


Ar studiju iespējām varēs iepazīties arī aizsardzības akadēmijas atvērto durvju dienā maija sākumā.

Ko izstādē piedāvās bruņotie spēki?
Nacionālās aizsardzības akadēmijas pārstāvji izstādes apmeklētājus informēs par izglītības iespējām aizsardzības akadēmijā, studiju programmām un kadetu dzīvi. Būs iespēja tikties ar kadetiem un piedalīties dažādos militarizētos konkursos, kā arī iepazīties ar informatīvajiem materiāliem, ekipējumu un ieročiem.
Vienlaikus aicinājumam studēt aizsardzības akadēmijā, Rekrutēšanas un atlases centra pārstāvji interesentus informēs par profesionālā dienesta iespējām bruņotajos spēkos, skaidrojot kandidātu atlases pārbaudījumus, kā arī soļus, kādi jāveic, kandidējot dienestam bruņotajos spēkos.
Tāpat izstādē piedalīsies Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde, iepazīstinot jauniešus ar militāro tehniku un ieročiem, kā arī aicinot jauniešus kļūt ne tikai par karavīriem, bet arī stāties Zemessardzē un apgūt militārās iemaņas brigādes 3. kājnieku bataljonā.

Esi virsnieks savas valsts armijā – nāc studēt aizsardzības akadēmijā!
Lai kļūtu par virsnieku, ir jāstudē Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Rīgā, kurā uzņem vidējo un augstāko izglītības iestāžu absolventus.
Vidējo izglītību ieguvušajiem jauniešiem un jaunietēm aizsardzības akadēmija piedāvā apgūt trīs akreditētas studiju programmas militārajā vadībā dienestam Sauszemes, Jūras un Gaisa spēkos. Šajās studiju programmās uzņem Latvijas pilsoņus vecumā līdz 30 gadiem.
Savukārt profesionālā augstākās izglītības programma “Komandējošā sastāva virsnieks” piedāvā jauniešiem un jaunietēm ar akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību studēt aizsardzības akadēmijā, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Studijas notiek Sauszemes, Jūras un Gaisa spēku plūsmās. Tajā uzņem vecumā līdz 35 gadiem.
Papildus profesionālajām studiju programmām aizsardzības akadēmija piedāvā arī Virsnieka speciālista pamatkursu. Tajā uzņem augstskolas absolventus, kuri ir ieguvuši akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē, profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju psihologa specialitātē, ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē, akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību farmācijā, akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē, bakalaura grādu teologa specialitātē un bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju diriģenta specialitātē.

Esi viens no mums – kļūsti karavīrs!
Bruņoto spēku karavīri savus tiešos amata pienākumus pilda trijās profesijās - virsnieki, instruktori un kareivji -, kā arī vairāk nekā 35 funkcionālajās (ieroču šķiru) jomās, piemēram, kājnieki, artilērija, pretgaisa aizsardzība, kaujas inženieri, auto un kaujas tehnika, medicīniskais nodrošinājums, sakari un informācijas sistēmas, un jau vairāk nekā 175 specialitātēs. 

Piedāvājot tik plašu nodarbinātības jomu un specialitāšu klāstu, iespēja pildīt profesionālo dienestu bruņotajos spēkos tiek dota gan tiem, kuri ieguvuši tikai pamatizglītību, gan arī tiem, kuri ieguvuši vidējo un augstāko izglītību vai kuri apguvuši kādu bruņotajiem spēkiem nepieciešamu arodu profesionālās izglītības iestādēs. 

Dienestam kareivju un instruktoru speciālistu amatos bruņotie spēki pieņem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistus, aviācijas tehniskā nodrošinājuma un avionikas, elektronikas, autotransporta apkopes un ekspluatācijas, kā arī medicīnas nodrošinājuma (ārstu palīgi, medicīnas māsas) speciālistus un mūziķus. 
 
Bruņotie spēki aicina pieteikties profesionālajam dienestam ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pilsoņus un pilsones.
Īpaši aicināti dienestā tiek tie pilsoņi, kuru dzimtā puse ir Latgale un Vidzeme: jaunizveidotajā bruņoto spēku bāzē Lūznavā netālu no Rēzeknes un Meža Mackevičos netālu no Daugavpils tiek komplektēts Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljons, Valmierā - pašgājējhaubiču M109 artilērijas baterija, bet Gulbenes novada Stāmerienā - kaujas atbalsta rota ar prettanku un pretgaisa aizsardzības spējām. 

Atgriezties tiek aicināti arī karavīri, kuri savulaik ir atvaļinājušies rezervē, bet dienesta pakāpei noteiktais maksimālais vecums vēl ļauj slēgt profesionālā dienesta līgumu.

Esi savas zemes sargs – stājies Zemessardzē!
Zemessardze dod iespēju Latvijas pilsoņiem un pilsonēm no pamatnodarbošanās - darba vai studijām - brīvajā laikā brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās aizsardzību. 

Zemessargi apgūst militārās pamatzināšanas un specialitātes, piemēram, ložmetējnieks, granātnieks, izlūks, snaiperis, zemessargs glābējs, autovadītājs, prettanku un zenītraķešu operators un radiosakaru operators, Tāpat zemessargi apgūst rīcību ekstremālos apstākļos un stresa situācijās, piedalās mācībās Latvijā un ārvalstīs, iegūst pieredzi komandas darbā, līdzdarbojas pazudušu personu meklēšanā, mežu ugunsgrēku dzēšanā, plūdu un to seku novēršanā, uztur un uzlabo fizisko sagatavotību un veselību.

Arī studenti, iestājoties Zemessardzē, var apgūt militārās zināšanas. Studējošo speciālā militārā apmācība dod iespēju Latvijā akreditētajās augstskolās vai koledžās studējošajiem no studijām brīvajā laikā brīvprātīgi apgūt militārās zināšanas un prasmes.1465407793_10041.jpg