Iepazīsti jaunatnes biedrību Laiks Jauniešiem un esi viens no mums!


2019. gada 16. decembrī, biedrību dibinājuši trīs brāļi Gints, Raimonds un Mārtiņš Jankovski, laikam ejot apvienojuši savas intereses un ir ieinteresēti dot savu ieguldījumu, lai veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos, ar mērķi rast iespēju jauniešiem ārpus izglītības iestādēm attīstīt savu intelektuālo potenciālu, izkopt spējas un talantus, veicināt personības vispusīgu attīstību, jo jaunieši arvien biežāk izvēlas iegūt izglītību ārzemēs, un lielākā daļa neatgriežoties dzimtenē turpina savu karjeru citviet. 


Mūsu mērķis ir veicināt jauniešu interesi un izpratni par sabiedrisko procesu darbību un ar to saistīto problēmu risināšanas iespējām. Ja esiet ar savu redzējumu un vēlmi iesaistīties, lai radītu jauniešiem patīkamu vidi - izrādiet iniciatīvu un kļūstiet par daļu no mūsu komandas. Mūsu vērtības nosaka to, ka ikviena mūsu lēmuma pamatā ir mūsu biedru intereses.

Biedrības mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, taču pulkā tiek gaidīti arī pieaugušie, kas vēlētos kļūt par mentoriem, jauniešu iedrošinātājiem un iedvesmotājiem.

Vairāk informācijas par biedrību: 
WEB: www.laiksjauniesiem.lv
FB: https://www.facebook.com/laiksjauniesiem/
IG: https://www.instagram.com/laiksjauniesiem/
TW: https://twitter.com/laiksjauniesiem
VK: https://vk.com/laiksjauniesiem1566482672_10027.jpg
1000340997_10027.jpg
1174526387_10027.jpg
1335881333_10027.jpg
2022675204_10027.jpg
1238171330_10027.jpg