SKOLA 2021 - Iepazīsti jaunatnes biedrību Laiks Jauniešiem un esi viens no mums!