Nodarbības skolās par karjeras izvēli


Interešu izglītības iestāde „Laimes kalve” nodarbojas ar semināru, nodarbību un lekciju vadīšanu skolēniem, vecākiem, sociālā dienesta darbiniekiem un klientiem, kā arī citiem interesentiem. „Laimes kalve” darbojas kopš 2015. gada. Mēs radām drošu vidi mūsu bērniem un savai nākotnei. 


Tēmas par ko runājam:
ar bērniem - savstarpējas attiecības, motivācija mācīties (karjeras izvēle, dzīves mērķi), par attieksmi pret apkārtējiem, vadām atkarību profilakses nodarbības pēc kurām klausītāji spēj apzināti izlemt nelietot atkarību raisošās vielas, diskutējam par bīstamajām spēlēm un citām tēmām; ar pieaugušajiem - stresa un laika pārvaldīšana, izdegšanas sindroms, savstarpējās attiecības, par atkarību veidošanos un līdzatkarībām. 

Stendā būs iespēja iepazīties ar lektoriem, saņemt padomus par to, kādas nodarbības būtu vēlams organizēt skolās un kādā secībā.
Interešu izglītības iestāde „Laimes kalve” palīdz pedagogiem un vecākiem, piedāvājot lekcijas par saskarsmi, kurās stāsta par ētiku, morāli un tikumību. Pusaudžiem un bērniem viegli uztveramā valodā, iesaistot praktiskos vingrinājumos, izskaidro cilvēcīgo vērtību pamatprincipus.

Skolu pedagogi atzinīgi vērtē šīs nodarbības, jo, viņuprāt, skolēni pēc tām iegūst sapratni, kādēļ ir jāmācās un jāiegūst padziļinātas zināšanas konfliktu risināšanā un saskarsmē. Galvenais pedagogu darba instruments ir sarunas, un reizēm ir labi, ja skolā ierodas kāds cits un runā par tām pašām tēmām, par ko skolotāji ikdienā, taču no cita skatu punkta.

Semināri par stresa pārvarēšanu un konfliktiem kolektīvā

“Laimes kalve” turpina seminārus pedagogiem un vecākiem, sociālā, nodarbinātības dienesta darbiniekiem un klientiem, darba kolektīviem un interešu grupām. Pieaugušajiem semināri ir par stresa pārvarēšanu, konfliktiem kolektīvā. Sociālo un nodarbinātības dienestu klientiem piedāvā seminārus par to, kā uzlabot un risināt savu situāciju, nepadoties dzīves grūtībām. 

Piedalāmies Eiropas savienības projektu realizācijā. Regulāri piedalāmies iedzīvotāju veselības veicināšanas pasākumos, piedāvājot informatīvas nodarbības, īstenojām izglītojošus seminārus “Viens bērns divās pasaulēs – tehnoloģiju atkarība” un “Sevis izprašana, personības attīstīšana un dzīves grūtību pārvarēšana” projekta “Veselīgs Rucavas novads” ietvaros. Novadītas vairākas nodarbības veselības projektos: "Kāds sakars emocijām ar veselību un kā to uzlabot", "Kā atgūt enerģiju un možu garu", „Mierīgi vecāki - veselīgi bērni. Padomi sadarbībai ar bērniem” un „Veselīga uztura priekšrocības un kā tas ietekmē sirds un asinsvadu veselību. Kā veikalā izvēlēties pārtiku". 

Regulāri piedalāmies ES sociālo fonda Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ar nodarbībām skolēniem ar karjeras plānošanas tēmu “Karjeras lēmumu pieņemšana. Pašnovērtējuma veikšana” ietvaros. 

Gaidām visus mūsu stendā, būs pārsteigumu loterija!1237754937_10024.jpg