LU attīsta iespēju audzēt augus videi draudzīgā veidā bez atkritumiem


Izstādē "Rga Food 2020" varēs iepazīties ar Latvijas Universitātē (LU) attīstīto inovāciju, kas piedāvā iespēju audzēt augus videi draudzīgā veidā bez atkritumiem un uzlabojot augsni. Ražošanas process balstās aprites ekonomikas principos - kā izejmateriāli tiek izmantoti ražošanas blakusprodukti.

Intensīvās lauksaimniecības aktivitātes rada vairākas vides problēmas, tāpēc LU zināšanu ietilpīgas bioekonomikas ietvaros top inovācija – augu audzēšanai paredzēts biodegradējams augsnē stādāms konteiners ar paaugstinātu izmantošanas efektivitāti "AUGAM". Idejas mērķis ir mazināt vismaz dažas vides degradācijas problēmas – plastmasas piesārņojumu, barības vielu pārmērīgu izmantošanu un augsnes degradāciju.

"AUGAM" ir izgatavots no ražošanas blakusproduktiem, atjaunojamiem resursiem, un pievienotās organiskās sastāvdaļas nodrošina barības vielas auga attīstībai. Tā kā materiāls ir biodegradējams, stādus iespējams pārstādīt augsnē, neizņemot no konteinera. Šādi kļūst iespējama dārzkopība, kas prasa mazāku uzturēšanu un resursus, turklāt materiāla dabiskajām sastāvdaļām sadaloties augsnē, uzlabojas augsnes kvalitāte.

Inovācija attīstīta ilgu pētījumu rezultātā – pētniece, zinātniskā doktora grāda pretendente Vaira Obuka jau astoņus gadus pēta vietējo dabisko resursu pielietojumu videi draudzīgos kompozītmateriālos izmantošanai lauksaimniecībā un būvniecībā. Kopā ar Vairu Obuku komandā darbojas LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes studente Linda Zuze. Komanda arī aktīvi piedalās LU un RTU izveidotajā Universitāšu inkubatorā, kur tiek apgūti būtiski biznesa attīstīšanas aspekti.

Dalība inkubatorā ir strauji veicinājusi idejas attīstību – 13. jūlijā komanda, piedaloties EIT Food Innovation Prize (https://www.eitfood.eu) Latvijas finālā atzīta par perspektīvāko Latvijas inovāciju lauksaimniecības un pārtikas nozarēs un jau rudenī sacentīsies ar 16 Eiropas valstu pārstāvjiem par 25 000 EUR balvu idejas attīstībai.

Plašāka informācija:
https://www.facebook.com/AUGAM-100965945026567
https://www.linkedin.com/company/augam/950901065_10582.jpg
128992203_10582.jpg
942552279_10582.jpg
639520149_10582.jpg