Patentu valde konsultēs par preču zīmju, dizainparaugu un izgudrojumu aizsardzību


Izstādes “Riga Food” dalībnieki un apmeklētāji Patentu valdes stendā varēs iegūt visaptverošu informāciju par intelektuālā īpašuma aizsardzību, saņemt speciālistu konsultācijas par rūpnieciskā īpašuma tiesiskās aizsardzības iespējām, informatīvos materiālus, kā arī palīdzību rūpnieciskā īpašuma objektu informācijas meklējumu veikšanā.
Patentu valde ir galvenais atbalsta punkts ikvienam rūpnieciskā īpašuma tiesību jomā, nodrošinot ērtus pakalpojumus un efektīvu saziņu, līdz ar to sniedzot iespēju aizsargāt ikviena ideju, tādējādi veicinot tautsaimniecības izaugsmi un panākot sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma jomu.

Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67099600
E-pasts: valde@lrpv.gov.lv
Patentu valdes tīmekļa vietne: 

Sekojiet:
https://twitter.com/patentu_valde
https://www.facebook.com/LRPatentuValde1822836115_10434.jpg