Aicina pieteikt dalību Latvijas nacionālajā kopstendā pārtikas nozares izstādē „Riga Food 2020”


Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) aicina pieteikties uzņēmumus vietai Latvijas uzņēmumu kopstendā izstādē “Riga Food 2020”, kā arī saņemt līdzfinansējumu 20% apmērā no neaprīkotās platības maksas. Izstāde norisināsies no 9. līdz 12.septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā (Rīgā, Ķīpsalas ielā 8).

Dalībnieka izmaksas:
Neaprīkotas platības maksa - EUR 69/m2 (bez PVN). Minimālā iespējamā laukuma platība – 10,5 m2, kurā ietilps koptelpām (virtuvei un noliktavai) vajadzīgā platības daļa;
Dalības maksa - EUR 99 (bez PVN).
Iesniedzamie dokumenti jānosūta elektroniski- ieskanēti un parakstīti, adresējot Dainai Saktiņai (daina.saktina@arei.lv) līdz š.g.4.aprīlim. Oriģināli jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Rīgā, Struktoru ielā 14, LV-1039.

Katram kopstenda dalībniekam tiek nodrošināts kopīgs un vienots, pilnībā aprīkots stends, kas ietver stenda būvi, dalībnieka produkcijas paraugu vitrīnu, info leti ar bāra krēslu, apspriežu galdu ar 4 krēsliem, atkritumu tvertni, elektrības pieslēgumus, bukletu turētāju, uzņēmuma logo izvietošanu stendā, kā arī visiem dalībniekiem kopēju slēgto zonu- aprīkotu virtuvi ar produkcijas noliktavu.

Pēc izstādes Dalībnieks var saņemt līdzfinansējumu līdz 20% no iepriekš apmaksātās neaprīkotas ekspozīcijas platības maksas. Līdzfinansējums tiek aprēķināts par Dalībnieka platību, kas nepārsniedz 18 m2. Gadījumā, ja visu pretendentu iesniegumos norādītā līdzfinansējuma kopsumma pārsniedz līdzfinansējumam plānoto iedalīto kopējo finansējumu, AREI veic noteiktās atbalsta intensitātes proporcionālu sadalījumu.

Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas un/vai tirdzniecības jomā, izņemot zivsaimniecības nozari.

Vairāk par izstādi: www.bt1.lv/rigafood473610607_10123.jpg
1244974181_10123.jpg
1061753623_10123.jpg