Lai samazinātu Covid-19 izplatības riskus, ievērojot Ministru Kabineta noteikumus, tiek veikta konferenču apmeklētāju reģistrācija un tiks kontrolēts katras konferences klausītāju skaits.

Ievadiet 13 zīmju svītrkodu, kas norādīts uz jūsu biļetes, ielūguma vai dalībnieka kartes.

To reduce the risk of spreading Covid-19 and in compliance with the Cabinet Regulations, the conference visitors will be registered and the number of listeners in each conference will be controlled.

Enter the 13-digit barcode on your ticket, invitation, or badge.

Для снижения риска распространения Covid-19 согласно правилам Кабинета министров проводится регистрация посетителей конференции и контролируется количество слушателей.

Введите 13-значный штрих-код, указанный на вашем билете, приглашении или карте участника.


NOTEIKUMI KONFERENČU APMEKLĒTĀJIEM

RULES FOR CONFERENCE VISITORS