Satiec Patentu valdes ekspertus, konsultējies un saņem atbildes uz saviem jautājumiem!


Izstādes laikā Patentu valdes eksperti sniegs konsultācijas par preču zīmju, dizainparaugu un izgudrojumu aizsardzību, sākot ar skaidrojumiem par rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācijas nepieciešamību, informācijas meklēšanu datubāzēs un pieteikuma sagatavošanu reģistrācijai.

Izstādes apmeklētājus un dalībniekus iepazīstināsim arī ar:
- Patentu valdes e-pakalpojumiem;
- EUIPO - atbalsta projektu maziem un vidējiem uzņēmumiem. 

Vairāk: ej.uz/8xgu1826622723_11930.png