Noteikumi konferenes apmeklētājiem


Lai samazinātu Covid-19 izplatības riskus, ievērojot Ministru Kabineta noteikumus, tiks veikta konferences apmeklētāju reģistrācija un kontrolēts klausītāju skaits.

Reģistrējies konferences apmeklēšanai!

1. REĢISTRĒ
ieejas BIĻETI, IELŪGUMU vai dalībnieka KARTI:

A) www.bt1.lv/reg pirms “Furniture & Design Isle” (no 19. oktobra) vai tā norises laikā;

B) vai REĢISTRĀCIJAS stendā Izstāžu centra foajē.

Saglabā BIĻETI / IELŪGUMU / KARTI – tā būs jāskenē katru reizi ieejot un izejot no konferences.


2. IEEJOT SKENĒ
Katru reizi ieejot zālē, SKENĒ BIĻETI / IELŪGUMU / KARTI un uzzini, kur apsēsties šoreiz.


3. IZEJOT SKENĒ

Katru reizi izejot, SKENĒ BIĻETI / IELŪGUMU / KARTI, lai drīkstētu atgriezties.

Konferenču zālē stāvēt kājās nedrīkst!

Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklētājiem ir jālieto mutes un deguna aizsegs (sejas maska vai vairogs). Sejas maskas Izstāžu centrā būs pieejamas bez maksas.