Atbalsts darba devējiem darba aizsardzības sakārtošanai uzņēmumos


Valsts darba inspekcija izstādē “Māja I 2022” pastāstīs, kādas atbalsta iespējas var saņemt darba devēji darba aizsardzības sakārtošanai uzņēmumos.

Eiropas Sociālā fonda projekts piedāvā darba devējiem, kas darbojās bīstamajā nozarē, bezmaksas atbalstu darba aizsardzības sakārtošanai uzņēmumos.

Atbalsts, ko var saņemt darba devēji:


1) Konsultācijas un palīdzību darba aizsardzības dokumentācijas izstrādē:
- Darba vides risku novērtēšana;
- Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
- Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide.

2) Iespēju veikt laboratoriskos mērījumus līdz 500 eiro apmērā un mācīties darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācībās.

Vairāk: www.vdi.gov.lv/lv/atbalsts-darba-devejiem1154561660_11360.jpg