Drošības pasākumi izstādēs


Kopš 2020. gada 10. jūnija Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā ir atjaunota izstāžu norise un, ievērojot Ministru Kabineta (MK) 09.06.2020. noteikumu Nr. 360 nosacījumus, izstādēs tiks nodrošināts:

  • vienlaikus izstāžu zālē atrodas ne vairāk kā 3500 cilvēki, kas ir 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra. Izstāžu centra Ķīpsalā platība ir 14 000 m²;
  • vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 4 m2 publiski pieejamās telpu platības;
  • atsevišķas (nodalītas) apmeklētāju ieejas un izejas plūsmas;
  • ejas starp izstāžu stendu rindām vismaz 3 m platumā;
  • publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties norises vietā;
  • izstādes norises vietā rīkotie semināri vai konferences notiktu pilnībā norobežotās telpās, uzraugot maksimāli pieļaujamo dalībnieku skaitu.
MK noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai” iekļautās normas regulē reģionālo, nacionālo vai starptautiskas nozīmes izstāžu organizēšanu, kuru mērķis ir veicināt kultūru, uzņēmējdarbības attīstību, tirdzniecību, dzīvesstilu un inovācijas.

Vairāk par drošības pasākumiem BT 1 rīkotajās izstādes uzzini bt1.lv/drosibaspasakumi.
39433510_10388.jpg