Izstādē atklās grāmatu “Ģimenes tikumu ceļvedis”


28. februārī, piektdien plkst. 14.15 uz Jautrās lasītavas notiks grāmatas “Ģimenes tikumu ceļvedis” prezentācija, uz kuru ielūdz Rīgas Bahai ticības draudze.

Vecāku svarīgākais darbs ir nodot galvenos tikumus saviem bērniem, un šī vērtīgā grāmata ir izstrādāta, lai atvieglotu viņiem šo darbu. Šis multikulturālais ceļvedis demonstrē vecākiem un skolotājiem, kā vērst vārdus darbos un ideālus – realitātē. Pamatojoties uz pasaules reliģijām, 52 tikumi, kas tajā iekļauti – pa vienam tikumam katrai nedēļai gadā – veicina kopības garu ģimenes dzīvē. Vienkārša stratēģija, ar kuras palīdzību tiek paskaidrota attiecīgā tikuma būtība, kā arī tas, kā vingrināties, lai to nostiprinātu, un kādas ir izdošanās pazīmes, iesaistīs visa vecuma bērnus aizraujošā izaugsmes un atklāsmju procesā. Šī svarīgā grāmata parādīs jums, kā: kļūt godīgam un iemantot pašcieņu; saprast tos piecus uzdevumus, kas uzticēti vecākiem; atrast veidu, kā ieviest ģimenes dzīvē svētus un neaizstājamus brīžus; palīdzēt bērniem izdarīt tikumīgas izvēles. „Ģimenes tikumu ceļvedis” sniedz vecākiem un bērniem garīgas un morālas izaugsmes līdzekļus.1677412798_9993.jpg