“Tukuma literātu apvienība” aicina tikties ar Kurzemes rakstniekiem!


28. februārī plkst 14.00 Rakstnieka viesistabā notiks pasākums “Ekstra-vērtie kurzemnieki”, kurā ar unikālajiem literārajiem procesiem Kurzemē iepazīstinās rakstnieki: Jana Egle, Guna Roze, Rolanda Bula, Gunta Šnipke, Ligita Paegle, Inta Svaža, Gunita Lagzdiņa, Nella no “Krotes” u.c. Ielūdz “Tukuma literātu apvienība”.

Kurzeme var lepoties ar ekstra vērtiem literāriem notikumiem un procesiem, kādu nav citur Latvijā. Kopš 1998. gada notiek “Kurzemes dzejas dienas”, bet pirms 10 gadiem Tukumā radās Dzejas dienu akcija “Sirds uz perona”. Liepājā darbojas Rakstnieku savienības nodaļa – vienīgā reģionālā LRS nodaļa Latvijā. Ventspilī katru gadu notiek konkurss “Kurzemes prozas lasījumi” ar lielo balvu – laureātu piedalīšanos lasījumos Rīgā. Ir Piejūras pilsētu literārā akadēmija – Kurzemes dzejnieku un rakstnieku kalve. Ik gadu kurzemniekiem iznāk vismaz 50 oriģinālliteratūras, kultūrvēstures un valodniecības grāmatu. Tukumnieki pērn izdeva monolītu literāro almanahu “Kungs Tukums”, un tagad noslēpumainais Kungs raksta regulāru rubriku laikrakstā “KONteksts”, bet arī tas ne tuvu nav viss… 

Kā dzīvs apliecinājums šim visam, “Rakstnieka viesistaba” būs Kurzemes rakstnieku pilna. Te rosīsies Jana Egle, Guna Roze, Rolanda Bula, Gunta Šnipke, Ligita Paegle, Inta Svaža, Gunita Lagzdiņa, Nella no Krotes un citi

1.martā plkst 14.15 “Tukuma literātu apvienība” aicina bērnus kopā ar vecākiem uz “Jautro lasītavu”, lai iemācītos dažas jautras izklaides, kur vienīgā “rotaļlieta” ir grāmata. Ņemiet līdzi arī savējās un gatavojieties garšīgiem smiekliem!196160569_9973.jpg