LU Akadēmiskais apgāds aicina uz Jāņa Riekstiņa grāmatas atvēršanas svētkiem


1. martā, svētdien, plkst. 14.00 uz Lielās skatuves Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds aicina uz Jāņa Riekstiņa grāmatas “Bāreņu atgriešanās. 1941. gadā aizvesto bērnu pārvešana no Sibīrijas uz dzimteni (1946–1947). Dokumenti un atmiņas” atvēršanas svētkiem.

1941. gada 14. jūnijs ir viena no vismelnākajām, traģiskākajām latviešu tautas vēstures lappusēm, kad uz Gulaga nāves nometnēm un Sibīrijas specnometinājuma vietām varmācīgā veidā tika aizvesti 15 424 Latvijas iedzīvotāji. Daudzi no viņiem tika nošauti vai nomira ieslodzījuma un nometinājuma vietās.
Aizvesto vidū bija 3751 bērns. Drīz vien daudzi no viņiem kļuva par bāreņiem vai pusbāreņiem. 1946. gadā Latvijas Izglītības ministrijas Bērnu namu daļas darbiniekiem ar Latvijas valdības atbalstu izdevās noorganizēt viņu pārvešanu uz dzimteni. Vēlāk daudzus no viņiem represīvās iestādes uzskatīja par bēgļiem, sameklēja un pa etapu nosūtīja atpakaļ uz Sibīrijas nometinājuma vietām.

Vislielākie nopelni šajā svētīgajā darbā – bērnu glābšanas akcijas īstenošanā – nešaubīgi pieder Annai Lūsei, kas 1946. gada pavasarī tika iecelta par bērnu “reevakuācijas brigādes” vadītāju un bija šo bērnu pārvešanas galvenā organizatore. Pavisam 1946. gadā A. Lūses brigāde no Sibīrijas uz Latviju pārveda 1320 bērnus.

Grāmatas autors: Jānis Riekstiņš (1942) – vēsturnieks, Naukšēnu bērnunama kādreizējais audzēknis. Viena no izpētes tēmām – Latvijas bāreņu likteņi pagājušajā gadsimtā. Par to izdotas vairākas grāmatas. Šajā dokumentu un atmiņu krājumā apkopoti materiāli par 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju deportēto bērnu – bāreņu un pusbāreņu – nogādāšanu Latvijā 1946. gadā.

Mērķauditorija: skolēni, skolotāji un lasītāji, kurus interesē Latvijas vēsture721184507_9927.jpg